Imsell mill-art

Started by pajsan, September 17, 2008, 13:00:27 CET

Previous topic - Next topic

tutu

tafu postijiet tajbin ghal imsell? il blata tal melh tahsbu li tajjeb,.. ghalkemm hu post mgharuf ghal tal qieh..
haga ohra.. il blata tal melh (bahrija) ikun hemm lizz u jekk iwa kif irrid narma bil qazba tar reel ghalih( u anka ghal imsell)?
Tanx nies.

Gazzetta

As sajd tal barracuda andek aw habib :

http://maltafishingforum.com/talk/index.php?topic=685.0

Al l imsell andek dan t topic kollu.

Bhala post l blata tal melh marufa al kollox !!  ;)

Chris  8)

tutu

grazzi chris.. naqra u nikteb x ghandi bzonn.Mala ghada nonfoq nofs il paga ...haziiiiinnnn.. hehe
. Il blata post mil isbah u dejjem hadt pjacir meta inzilt. 

placebo

it's been the 2 nd weekend for imsella and another good 2 days with a 3kg of imsell yesterday and a bucket full of imsell today!
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

maxxat75

bhalissa haw hafna imsell irqiq. kont al vopi bugibba tejdx kem kien emm imsell irqiq idur..

placebo

kiber my friend ta!

in naha taghna (south) kollu sabih qed naqbduh!
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

SPITEC

Il-lum rajt l-ewwel imsell mill-art,ma kienux kbar pero ghamilt kuragg ghax niggenen ghalih.Kont mixi Marsaxlokk fejn il-power station,hemm moll imwaqqa,kif taqbzu hemm xatba magenba ezatt.Manafx x'tajdulu hemm ghax mhux mithla tieghu.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

MartinB

In-naha taghna mifquh b'imsell bhallissa Spitec! Siehbi kien migra ferha illum u qalli li anke hemmhekk mimli bihhom u mhux min dak iz-zghir imma daqs tajjeb :)

Granitu

sinjal hazin ghal lampuki dak guys
Good season so far.....

shanook

spitec why are u using a hook for imsell there is that thing that looks like velcro i forgot the name. I know the italians use it a lot.

Kevin G

granitu dak sabih kif tarah hireg vlega mil lilma u tara lampuki warajh, ima tidej lol ax ma jmislekx il liska tal-konz!! biss normalment kif jadi naqra hin qisu isiru l-ghaxra kien jitfaca il-blata tal-melh nkunu. adni  ma rajtx dis-sena imma.
The Sea Sweeper :D

MartinB

#41
Quote from: Granitu on August 03, 2009, 21:10:00 CET
sinjal hazin ghal lampuki dak guys
Lanqas xejn..anzi!!
Quote from: shanook on August 03, 2009, 21:21:38 CET
spitec why are u using a hook for imsell there is that thing that looks like velcro i forgot the name. I know the italians use it a lot.
anke b'spinner zghir bdew immissu pero dak qissu velco tajjeb hafna ghalijhom
Quote from: Kevin G on August 03, 2009, 21:41:22 CET
granitu dak sabih kif tarah hireg vlega mil lilma u tara lampuki warajh, ima tidej lol ax ma jmislekx il liska tal-konz!!
Vera sbieh tarahom wara il lampuki!! pero vera ma ikunux irridu imissu xejn meta ikunu warajhom..allura nipprova naqbad 2 imselliet u niliska lilhom :)

Granitu

alekk sinjal hazin guys, liema lampuka ha tigi tmiss xi haga tal plastic jw injam?

Good season so far.....

MartinB

Quote from: Granitu on August 03, 2009, 22:02:49 CET
alekk sinjal hazin guys, liema lampuka ha tigi tmiss xi haga tal plastic jw injam?


Imma lilhom trid biex jersqu habib! u tibzax ma jdumux biex jikinsu kull ma issibu!!!  :)

Kevin G

heh naqra klamar friska ma tejdlek le lampuka!!! ima irid nsib sistema anqbad imsell haj u nzomu haj niliska bih
The Sea Sweeper :D