Malta Fishing Forum

Boat Fishing in Malta => Bottom Fishing => Topic started by: bahri on August 18, 2009, 07:48:24 CETTitle: sajd bil lejl
Post by: bahri on August 18, 2009, 07:48:24 CET
bongu hbieb.

qed nithajjar imur nistad wahda bil lejl (xi 9pm?) ghax s'issa qatt ma mort u forsi ikolli naqra iktar xorti ghax hlief serran mhux naqbad min hdejn il white rocks/maghtab.

apparti dak il-hniex tal imperjal (li jiswa balla liri imma naf li hu tajjeb) hemm xi haga ohra li tista tistad bih dak il hin?

il hniex l-irqieq tal korea tajjeb ukoll? U gambl?

grazzi


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: bigboy on August 18, 2009, 07:50:44 CET
jien bil lejl klamar insib tajjeb ax abjad u fil kwinta jider


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: stevea on August 18, 2009, 08:18:06 CET
one stupid question to the masters of bottom fishing ... if you are at 'shallow' places such as ifo maghtab.. can you use normal bait at night provided you place a 'flashing light' as the one used for real bottom fishing (200 mts plus) ?


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: Granitu on August 18, 2009, 10:21:09 CET
kulhadd bl imperjal... jien ghamilt sajdiet ahjar b lixka naturali......


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: bahri on August 18, 2009, 10:39:18 CET
grazzi guys!

@ bigboy: tal klamar tajba l-idejja - imiss il pagell u rossette ukoll?

@Granitu: iva naqbel. imma modoffi hanut particolari talabni eur18 ghal wiehed  meta taf xorta tispicca taqbad is serran u l-gharajjes!

isma mhemx xi haga li ibieghaw il hwienet go xi vassetti hu importi ta barra?

Title: Re: sajd bil lejl
Post by: camkev on August 18, 2009, 10:49:59 CET
Hemm hanut san gwann ibih prezz tajjeb,faccata tas savemart.Ir ruzzetti dejjem bil gambli qbattom jien.


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: mulett75 on August 18, 2009, 12:56:26 CET
Barra il hniex tal imperial hemm wkoll l-ckal. Jiswa 12c tal ewro il wiehed, u tista tixtri kemm trid. L-importanti li tordnah min qabel, ghax rari issib fil hanut, ghax jinhataf. Hemm hafna qisien, ghal bil lejl jien dejjem hattu kbir. Rizultat eccellenti. Nhar il gimgha qbat spnotta ta 1.89Kg. Se nibat ir-ritratt dalwaqt.


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: bigboy on August 18, 2009, 15:55:54 CET
Ir-ruzetti ma jmissux bil lejl habib. bil klamar billej jista jmissuk pagell, pagri, sargi, xriegen, tennut etc


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: alfadelta on August 18, 2009, 16:02:56 CET
mulett75, fi zmien knot nixtrijom minn marsaxokk illum min fejn tixtri l-ckal?


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: bigboy on August 18, 2009, 16:26:09 CET
MR FISH


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: alfadelta on August 18, 2009, 16:29:12 CET
Thanks bigboy


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: chrifene on August 19, 2009, 06:11:45 CET
Bongu,

Xtaqt niprova wahda ta' bil-lejl jien ukoll :). Xhin huwa l-ahjar hin li wiehed ghandu jmur? tipo 10PM sa xi 4AM tajjeb? xtahsbu?

Grazzi,
Chris.


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: bobbybob on July 10, 2012, 19:09:01 CET
hemm xi hadd ghandu hniex tal imperjal ghall bejh?
Ghandkom xi telephone No.?


Title: Re: sajd bil lejl
Post by: The_Gaffer on July 11, 2012, 04:21:05 CET
Ipprova Ghand Mark tal fishing frenzy- bypass ta wied-il-ghajn.