Malta Fishing Forum

Boat Fishing in Malta => Bottom Fishing => Topic started by: ganni025 on August 09, 2013, 09:46:27 CETTitle: Qiesien ta konz tal qiegh
Post by: ganni025 on August 09, 2013, 09:46:27 CET
bongu hbieb,

hawn xi hadd jista jaghtini il qies ta konz ta bejn il frieghi, kemm huma twal il frieghi u x tip ta snanar tuza ghall konz tal qiegh

grazzi


Title: Re: Qiesien ta konz tal qiegh
Post by: Granitu on August 09, 2013, 10:17:28 CET
bongu hbieb,

hawn xi hadd jista jaghtini il qies ta konz ta bejn il frieghi, kemm huma twal il frieghi u x tip ta snanar tuza ghall konz tal qiegh

grazzi

X tip ta kons ha taghmel habib? Meta ssemi tal qiegh - konz tas sargi, tal kahli, tal pagri???

Kull kons jinhadem differenti minn bniedem ghal l iehor imma jzomm l istess principji bazici skond il hut li qed tfittex


Title: Re: Qiesien ta konz tal qiegh
Post by: Kevin G on August 09, 2013, 12:12:57 CET
skond il fond li andek hux ha titilqu mallejl jew mal gurnata, hux ha tigbru fuq idejk, bil winch jew titilqu bimrejkba


Title: Re: Qiesien ta konz tal qiegh
Post by: ganni025 on August 10, 2013, 06:07:06 CET
skuzawni ghandkhom ragun ma tajtkhomx informazzjoni bizzejjed,

jien xtaqt naghmel kont ghall perjodu tas sena bejn April - Settembri, m ghandix tip ta huta f mohhi pero bil malti jitla x jitla merhba bieh, ha intellaw bl idejn u nitfaw ghall 4 u intellaw ghall xi 7 pm u nuzah ghall qiegh.

Grazzi


Title: Re: Qiesien ta konz tal qiegh
Post by: Kevin G on August 10, 2013, 16:44:10 CET
ma tantx ogobni bhala hin personalment, jien nipreferi nitlaq jew min flaxija ghal filodu jew filodu kmini u ntih 4-5 sijat ax idur al li jinqabd/liska il busuf.

nahseb lahjar bhala main tuza habel kanella 2.5 (kurlin), brazzoli twal qama u 3 qami imbedin. harira bejn 30-40 bizejjed u snanar skond il gosti tijek hu u skond fkem ha titlaq fond


Title: Re: Qiesien ta konz tal qiegh
Post by: bigboy on August 11, 2013, 18:31:21 CET
L ahjar li taqbad tkala mat 3 ta filodu u tigbor malli jsiru t 8.

Jekk ha tahdem f fond ta 40 - 60 metru arma main 1mm harira u brazzoli 0.50 twal qama u snanar 12 sieq twila

Jekk ha tahdem f fond ta 60 - 100 metru arma main 1.2mm harira u brazzoli 0.60 - 0.70 twal qama u snanar 10 sieq twila