Main Menu

sawrell

Started by tin, August 29, 2011, 10:40:08 CET

Previous topic - Next topic

tin

ilum mort hdejn il fishfarm tat tonn ta san pawl as sawrell u bhala liska bdejt nuza s sardin ma running float ima ma kellix mesa wahda.ta hdeja wara ftit hin tefa konz b xi ghaxar snanar tal wicc u ghaja jtella hut ima liska ma nafx x beda juza u ridx jejdli.hawn xi hadt itini xi idea dwar lixka pls?tnx ;)

Destination Sea

prova bicciet tal klamar nahseb li tmur ahjar
Marino Iside 500 - Etec 90
Buccaneer 130 - Mercury 20

LapsiBoy

Haga wahda nejdlek jien. Tijhom il liska li huma imorijin jiklu kuljum ;)

Kevin G

ma nafx nahseb tumbrell tajjeb ukoll
The Sea Sweeper :D

bmamo

kavall u lacci wkoll tajbin lahhar darba tellajt xi 20 sawrella bil kavall f'temp ta xi 3 kwarti jew siegha. qattghu u nehhilu ix xewka u aqtghu kaxxi zghar. xewka u ras u demb itfaghhom tahtek ha tigbed il hut u nizzel.
Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu

shanook

@lapsi..... u ta San Pawl x'liska jieklu??

SPITEC

FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

tin

ta san pawl sardin ituh it tonn ax gieli mort ma ta azzopardi nelef mieghu.jekk rajt sew mal konz beda jwahal hut zghir hafna ima mil boghod ma ttantx stajt nara.grazzi hafna ta l ghajnuna

bo

hawn xi ruh tajba tfemni kif nista nistad ghas sawrell bil qasba ? xqasba irrid nuza? harira etc/grazzi.

Cellikku

bid dghajsa jew mil art?

bo