Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: SPNOTTA on May 18, 2009, 13:43:28 CETTitle: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: SPNOTTA on May 18, 2009, 13:43:28 CET
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20090518/local/newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: ramio on May 19, 2009, 04:45:02 CET
In this article it states that all sword fish cought by recreational fisherman has to be released. I thought it was undersised only, ecxcept for the two month closed season.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: Destination Sea on May 19, 2009, 07:38:37 CET
I agree with you Ramio. If not mistken tuna and swordfish has to be inspected by the ports personnal etc.So I am confused now.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: The_Gaffer on May 19, 2009, 07:43:56 CET
No confusion guys.  Only recreational fishermen possessing a valid tuna licence can land 1 tuna between 30 and 50kgs for personal use (keeps).  You are obliged to call in the designated person at least 4 hrs before making port to have the tuna inspected by one of the persons indicated in the legal notice.  All other tuna caught which do not fall within the weight range MUST be released.  Also, I must repeat, that the tuna which is caught can only be used for personal consuption.  It cannot be sold commercially.  If you want to sell it, then special permission must be granted by the fisheries, and the full proceeds of that sale are to be donated to charity. 


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: Destination Sea on May 19, 2009, 07:51:55 CET
Regarding swordfish it is stating within the closed season. see PDf added by skip re new legislation


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: mulett75 on May 19, 2009, 20:02:22 CET
Everyone please note that what is written in that article, most of it is the sole opinion of the juornalist. I was ther taking part, no one came and asked questions not to me nor to any of my friends. As most of you know that we always stress about the catch and release.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: placebo on May 19, 2009, 20:14:30 CET
even i'm in the same opinion as charles (mulett75).

i was taking part and i do not agree with what is written in the article.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: lazyfisherman on May 20, 2009, 08:14:07 CET
Yes that article is not fair and depicts all fishing enthusiasts as wanting to fish without any consideration of rules or sustainability. It is clearly not the case. The article is also factually wrong. It states that sargi are sold at 4.50 euros per kg. I wonder from where you can buy sargi at that price! It also states that a 16-17 cm sargu would weigh 350-400g. That is not so. The fish are measured from the tip of the snout to the tail. A 16 cm sargu (where the 16 cm would include at least 3 cm of tail) would not weigh more than 100g or so. However I do think that in the case of sargi the minimum size of 23 cm is somewhat high when compared to other fish.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: mulett75 on May 20, 2009, 17:41:12 CET
From the information i managed to get from fishbase, the sargu of 17cm will be 2 years old and reaches sexual maturity. At that time they starts breeding. In my opinion if we want to see more sargi we need to let them breed before we catch them. At least they have to be 19cm. ant at that size they are fairly good size.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: placebo on May 20, 2009, 18:23:06 CET
Will it be more than 500gms ?


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: mulett75 on May 20, 2009, 19:09:10 CET
Cannot say!!!


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: ggantno1 on May 20, 2009, 21:19:48 CET
bejn 300 u 400 jekk denb inkluz
u jidependi ukoll mill statura tal huta ez moghza ija itwal min sargu u tizen inqas


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: lazyfisherman on May 20, 2009, 21:21:40 CET
When I  say that the 23 cm size is somewhat large I am comparing the sargu with fish which grow to the same size as the sargu or even  bigger (I have in mind pagell and pagri) but where the minimum legal size is much less than 23 cm. To put back a 22cm sargu (probably close to half a kg or so )....just the right size for dinner...


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: Christina on May 21, 2009, 20:39:40 CET
i agree with allowing them to breed before taking them. these restrictions will allow us to catch fish for years to come.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: ggantno1 on May 25, 2009, 16:57:49 CET
B dan  largument bdejt nigi fid dubju kemm meta titkellem ma sajida jkunu qedin jejdu l verita !!! ghax kull meta tismahom tibda tisma li qabdu sargi ta zmien l prestorja , "Jejdulek "daqs pala tal bajtar kien fih" umbad tohrog ligi bhal di u hadd ma jaf jikalkulah sargu ??? ;D ;D ;D ;D  tinten l bicca  nahseb kiku l storja ta pinocchio kella tigri fuqhom da nies aqta kemm jamu nies b  mnihirom!!!!!  ;D ;D ;D ;D  Ghamiltilkom pic biex tikalkulaw ghax tejdx kemm ili nisma qisin esagerati ta 500 u 600!!!!!   ??? Dan tal pic jaqbes b zbrixx it 300gr!!!!! u jaqbes sew il minimum size jigifiri sargi ta xi 250gr irid ikun biex jaghdi Isa tibkux  :'(  aktar pls ;D ;D ;D ;D ;DJien naqbel ma din il ligi ghax vera arukaza jekk jinqabdu sargi izghar min hekk ghax laqas ghal ghaljota m huma tajbien  :(http://maltafishingforum.com/talk/index.php?action=gallery;sa=view;id=2958


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: placebo on May 25, 2009, 17:00:56 CET
mhux daqshekk difficli ejja guys!

bi ftit iktar sforz ghandna nkunu ahna li naghtu l ezempju l-ewwel u nibzaw ghall futur taghna stess!Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: Granitu on May 25, 2009, 17:06:27 CET
jien alija personali mhux ha taghmel differenza il hut li qbadt dejjem jaqbzu is sizes ta dawn ir regoli

min joqod jistad ghal hut zghir jistenna li jitilqu lura-jitghallem jistad ghal hut kbir kif ghamel kulhadd u billi ma jaqbad xejn kultant mhux ha tkun waqghet id dinja

qisna li min jaqbad l iktar sajjied tajjeb.... min jaqbad hut sabih sajjied tajjeb ghax li jaqbad hemm ikla minnhu mux aljotta bilfors!


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: PK47 on May 25, 2009, 18:13:34 CET
li tehles il-hut zghir hi xi haga sabiha naqbel maghha imma minn fuq l-art difficlil taqbad hut kbir u barra minn hekk tidhol il fortuna u jien bezzul hehehehe imma ahjar gurnata as sajd u ma taqbad xejn milli gurnata xol


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: placebo on May 25, 2009, 18:18:07 CET
xorta tista tiehu pjacir mill art.

uza barrada u qabel titlaq hu ritratt u itlaq li ma jghodxx ghalik.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: robby017 on May 25, 2009, 21:57:15 CET
Quote
xorta tista tiehu pjacir mill art.

uza barrada u qabel titlaq hu ritratt u itlaq li ma jghodxx ghalik.

AAAA++++++++++++++++++ comment


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: ganni on May 25, 2009, 22:29:57 CET
ma nahsibx li nistaw inzommu hut taht id daqs zghir gol barrada, irid jigi mehlus mil ewwel


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: ggantno1 on May 25, 2009, 22:34:15 CET
U le pk47 dak sakemm titalem sew ta !!!  kull min jibda kulhad hekk jejd jien meta kont nistad bl qasba hekk kont nejd fil bidu sakemm taghlimt x kont et namel hazien u l istess meta bdejt nghodos kont nejd hekk sakemm taghlimt!!! gifiri taqtax qalbek u oqod atent ha titalem u tara kif taqbad hut sabih


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: placebo on May 25, 2009, 23:47:44 CET
hut zghir jista jinzamm fil barrada.

tivvintawx affarijiet please ......... thanks...............


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: ganni on May 26, 2009, 06:55:59 CET
mux nivvinta kont, ghadt xnahseb jien....it thanks tista izzomma  ;)


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: SPNOTTA on May 26, 2009, 07:33:05 CET
B dan  largument bdejt nigi fid dubju kemm meta titkellem ma sajida jkunu qedin jejdu l verita !!! ghax kull meta tismahom tibda tisma li qabdu sargi ta zmien l prestorja , "Jejdulek "daqs pala tal bajtar kien fih" umbad tohrog ligi bhal di u hadd ma jaf jikalkulah sargu ??? ;D ;D ;D ;D  tinten l bicca  nahseb kiku l storja ta pinocchio kella tigri fuqhom da nies aqta kemm jamu nies b  mnihirom!!!!!  ;D ;D ;D ;D  Ghamiltilkom pic biex tikalkulaw ghax tejdx kemm ili nisma qisin esagerati ta 500 u 600!!!!!   ??? Dan tal pic jaqbes b zbrixx it 300gr!!!!! u jaqbes sew il minimum size jigifiri sargi ta xi 250gr irid ikun biex jaghdi Isa tibkux  :'(  aktar pls ;D ;D ;D ;D ;DJien naqbel ma din il ligi ghax vera arukaza jekk jinqabdu sargi izghar min hekk ghax laqas ghal ghaljota m huma tajbien  :(http://maltafishingforum.com/talk/index.php?action=gallery;sa=view;id=2958

EXCELLENT POST ggantno1 !!!! You really know how to provide meat for a discussion. THUMBS UP!!!! Unfortunately white sea bream do vary in size.

I second your thoughts.
Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: baghira on May 26, 2009, 08:00:07 CET
agree ggantno1
well done, good comparison.


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: SPNOTTA on May 26, 2009, 08:08:21 CET
jien alija personali mhux ha taghmel differenza il hut li qbadt dejjem jaqbzu is sizes ta dawn ir regoli

min joqod jistad ghal hut zghir jistenna li jitilqu lura-jitghallem jistad ghal hut kbir kif ghamel kulhadd u billi ma jaqbad xejn kultant mhux ha tkun waqghet id dinja

qisna li min jaqbad l iktar sajjied tajjeb.... min jaqbad hut sabih sajjied tajjeb ghax li jaqbad hemm ikla minnhu mux aljotta bilfors!

thumbs up!!!


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: maltembu on May 26, 2009, 08:12:34 CET
i think it would be a good idea if a topic is opened regards tips on how to avoid catching small fish, so less experienced anglers will learn..

The only thing that comes to mind is bigger hooks...

But I'm sure there's much more..

Just an idea..


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: robby017 on May 26, 2009, 08:50:55 CET
jien ma tat trill ma qbiltx... 11cm, tkun ada id daqs ta voparella, missa titla imqar al 15cm...


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: busumark on May 26, 2009, 09:11:18 CET
@ robby  t trill kwazi bil parit biss jinqabad igifieri s size mhux ha jaghmel diferenza ax xorta kolla mejtin ha ikunu kemm zar u kemm kbar. t toqob tal parit irid jikber imqar jigi 30 cm. kieku sew


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: SPNOTTA on May 26, 2009, 09:11:54 CET
i think it would be a good idea if a topic is opened regards tips on how to avoid catching small fish, so less experienced anglers will learn..

The only thing that comes to mind is bigger hooks...

But I'm sure there's much more..

Just an idea..

maybe start cleaning fish yourselves? :)


Title: Re: newly-enforced-rules-irk-amateur-fishermen
Post by: bigboy on May 26, 2009, 09:51:08 CET
sippost it toqob tal parit huma 35mm. Go xibka ta 35mm qatt ma issib trilja u tinduna ax ikollok xi 7 bicciet kollha 35 umbad ikollok l ahhar bicca 25 mimlija issiba bit trill. Darba f bicca ta 90 qama 25 gibna 13 il kilo trill imma allinqas ma kienx zejr. kollu isu 15cm+

the mesh size of the trammel nets should be 35mm. in a 35mm mesh we have never caught trill amd you will notice because you will have 8 nets with mesh size 35 and then the last net will be of mesh 25 and you will find it full of trill. Once we caught 13kg of trill in 1 net and they were not small. all 15cm+