Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: ken on May 23, 2009, 15:01:16 CETTitle: sajd mill-irdum
Post by: ken on May 23, 2009, 15:01:16 CET
Qeghdin taqbdu xi haga mill-irdum bi nhar jew?  Mort xi 3 darbiet wara xulxin, m'hemm xejn hlief ftit serran.  L-aktar li nuza tumbrell u klmamari bhala liska.


Title: Re: sajd mill-irdum
Post by: SPITEC on May 23, 2009, 15:04:56 CET
Rammx qed jaqbad kollox bil-lejl!