fishing for Awrat

Started by mattlawdi, April 29, 2012, 17:37:01 CET

Previous topic - Next topic

mattlawdi

ijed imur nistad ghall awrat imma mux ijed naqbad issa ghandi 4 mistoqsijiet ghalik ........ mela lima hi l ahhjar sistema li nuza ?? ir running ledger jew inkela il `paternoste` fejn tuza comba zejra u zewg snanar hirgin min fuq ?? haga ohra tistew tfemuni sewwa xi jkun ir running float ghax nistax naqbad art jek turubi xi stampi ikun ahjar !! btw jin fuq ir ramel ijed imur nistad .... grazzi matthew


Davidoff93


L-Ghaxqi

mela rigward l-awrat...tista tistadlu kemm bil paternoster kif ukoll bir running float. Fir-rigward ta running float, jekk tfittex naqa google tiktiblu running float ha jitilawlek diagrams...

http://www.google.com.mt/imgres?q=running+float&um=1&hl=mt&sa=N&tbm=isch&tbnid=MGalyCKefdjL6M:&imgrefurl=http://www.fishinginireland.info/sea/rigs.htm&docid=ks2IQZDqI3eoEM&imgurl=http://www.fishinginireland.info/fishing_in_ireland/sea/images/Fig-6-Saltwater-Float-Rig.gif&w=400&h=317&ei=Ty6eT6LiI4eE4gS9nOipDg&zoom=1&iact=rc&dur=730&sig=103512738563480430884&page=1&tbnh=134&tbnw=169&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:3,s:0,i:65&tx=35&ty=80&biw=1440&bih=797

Tista timxi fuq dan id diagram...l-ghoqda ta fuq u iz zibeg hawn pakketti lesti kemm taddi l-ghoqda ghal fuq l-xlief u tissikka...ara li ez bhala float (jekk float 10g - tuza comba 7g). dejjem ikkalkula 3g bej comba u float.

Good luck ;)

mattlawdi

#4
grazzi hafna nies tal informazjoni :) issa lima l ahjar hxuna li nuza tal harir u ditta ?? bil paternoster se narma thx

Davidoff93

Jien li ma nistax nifem r running lead..dak kif tkun ezatt?