maskla al spearfishing help

Started by richard_turu, July 03, 2015, 14:51:29 CET

Previous topic - Next topic

richard_turu

andi  azla bejn dawn it tnjn  sporasub mysticil 1 u  omer alian it 2 it tieni liema tahsbu li hu litjeb bhala kwalita u xi tajduli fuqom it tjnn jek aw xi had andu thanks

VopiMan

Skont missieri, li ghandu esperjenza kbira fuq lis-spearfishing, it tieni wahda ( omer alien ) hija l-ahjar wahda ghall-azla tieghek.

baghira

Siehbi ma hemmx wahda ahjar mill ohra...
Ippruvah f wiccek u dik li tigik lahjar ixtri...
wiehed jara ftit il prezz ukoll. It tnejn huma low volume masks tajbin u ma hemmx wahda ahjar min ohra.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

bonell

Jien nipreferi hgieg ikbar. Ez tieghi Scuba pro christal Vu jidirli jisimha hgieg fil genb ukol ghall ewwel tidaj ghax mill genb jidru qrib laffarijiet imma frankatli 2 bramiet u daqqa ta daghjsa
O        O
     o        o
}<>    }<>

baghira

Isimghu u naf x qed nghjidilkom.... tal ahhar ehh lol :-)
Malskla bi hgieg 55inch jigifieri enormi :-O ma tarax daqs maskla low volume fejn il hgieg jigi ma ghajnejk... barra min hekk silicone iswed dejjem dejjem dejjem...... sakemm ma thossokkx 'klawstofobiku'....... u iktar ma jkollok hgieg f genb u affarijiet ileqqu iktar ghar..... wahda tigik tajba..100 hziena... u biex tikkumpensa 100 darba ahjar u easy u anke biex tnehhi l ilma waqt diving... u izghar toghod ahjar fil but..... u mal wicc jehlu ahjar.....

Jigifieri//////////////// low volume bisssssssssssssssssssssssssssssssssss......
dawn wara li ghandi xi 10 maskli jigru kullimkien fil garax, mal malja, fid dghajsa.... anke fis shower biex ma jidhollix ilma f ghajnejja.... lol
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

richard_turu

had ma tani risposta ima xlahajr li ingib bhala type and brand :p mi ndawk it tnjn jew isemuli xi tnjn intom

ggantno1

Naqbel mal baghira 100%  Richard batlek PM ukoll .
Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!

Kevin G

it-tnejn Ghandi jien imma il-mystic laktar li sibt komda ma wicci. il-camo il-kannella tijej problem wehda ghax tamila xtamila xorta tibqa titapan
The Sea Sweeper :D

baghira

X'Insemmilek     ............ lol...........
Jien micromask ghandi tal- Tecnhisub u ma nibdila ma xejn.....
Il micromask tal beucheat tal genn ukoll u l-omer hargu wahda tal genn micro mask
Trid xi ditta ohra!!!!! U l-iema l-ahjar..!!!???? Mela hawn xi wahda jew ditta hazina jew??
Mhux ghalhekk il baqra tinbih kolla..

Issa Ghintek :-) jew hawwadtek.... mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

qtajt qalbi man......... lol maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

Belshaddon

ahjar tiduli post within 10 metres fond fej tihu naqa pjacir al spearfishing beginner nahseb! ax kullimkien vojt isu

baghira

gol bahar... bhall ghadira, golden bay, ix xemxija :-)
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

Belshaddon

pu alik :)

fuq maskla naqbel ma baghira, pruva dak il hin u ar lim toqod lahjar