Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 ... 23
  Print  
Author Topic: Coastal Trolling competition  (Read 169644 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« on: October 10, 2008, 21:45:56 CET »

issa beda listagun tal kubrit u ga qed jinqabad xi plamtu!! tkun tista tigi organizzata xi kompetizzjoni ghal dat tip ta hut??

flahhar ta settembru ghadni kif ikkompetejt f'kompetizzjoni ewropeja ta dan it tip ta sajd u kienet esperjenza tal genn u nahseb tkun haga sabieha kieku tigi organizzata sajda bejnietna gol membri ta dal forum.

biex inkunu dejjem aktar sportivi hija haga sabieha li nistadu biss b'qasab u li hut ta certu daqs irid jintelaq ezempju kubrit ta taht pied ma jistax jiddahhal ghal weigh-in.  nahseb certu regoli jghinuna biex nilhqu livelli ghla ta sportivita u nkunu nistghu nikkompetu ma pajjizi ohra.

min irid, anka biex jiehu idea tar regoli li jkun hemm f'kompetitions hekk hawn ghaw il link tal-kompetizzjoni li semmejt qabel http://www.etf2008.org/

nispera li tittella kompetizzjoni hekk f'libhra taghna
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #1 on: October 11, 2008, 07:01:18 CET »

Idea tajba
Nahseb jekk tahdem fuqa ikun hemm minn jiehu sehem ghax interessanti. Forsi xi darba il Forum jibat rapressentant ghal kompetition barra minn Malta, minn jaf.
Jien niehu sehem sakemm id dajsa ghada il Bahar.
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #2 on: October 11, 2008, 10:52:28 CET »

x'jista jsir biex tigi organizzata wahda?? haw xi hadd fil forum in charge ta dawn laffarijet!! jien nista nghin jekk tridu
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
spiru
Active User
***
Offline Offline

Posts: 119« Reply #3 on: October 11, 2008, 12:36:35 CET »

tajba hafna l ideeja ghalkemm iebsa fil harifa biex tiffissa data minhabba r rih.irridu niddeciedu jekk issirx singles jew doubles.sajjied wahdu jew inkella tnejn fuq daghjsa wahda.irridu naraw jekk ninqasmux fuq zewg kategoriji.ezempju daghjes taht 18 il pied ghalijom u l kbar ghalijhom etc..
Logged

fastfisher 17....yamaha 100detl
bigboy
Guest
« Reply #4 on: October 11, 2008, 13:22:38 CET »

Idea tajba hafna. Trid tara l post fejn tista issir din il kompetizjoni ukoll ghaliex hawn mhux kulhadd johrog min post wihed. aw hafna min hu mis south u ohrajn min north.
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #5 on: October 11, 2008, 13:37:44 CET »

normalment competitions ikunu ta timiejit ta 2 jew 3.

u ma nahsibx li hemm ghala ninqasmu f'2 kategoriji ta dghajjes!! hi xinhi ezatt ir raguni ghala tahseb hekk spiru??

vera big boy dik naqa probblema habba l post imma ma nafx x'jista jsir. nahseb ximkien bejn bugibba u l belt ikun tajjeb ghax johorgu hafna nies minn dawk iz zewg postijiet u nilhqu kemm jista jkun lil kulhadd
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #6 on: October 11, 2008, 13:58:11 CET »

spiru qal hekk ghax hemm dajjes li jigru u ohrajn li jimxu bil mod allura normalment jaqsmhon fi kbar u zhar. Imma biex trejjex vicin l'art ma tantx teffettwa.
jien nahseb li l'ewwel naraw minn hu interessat imbad naraw il problemi wara kif insolvuhom.
jekk trid ibda billi taghmel 'post' halli tara kemm ikun hemm partecipanti, miz zewg nahat (bugibba/belt u Birzebbugia). Wara li jkollna rispons il problemi kolla insolvuhom b'rieda tajba u naqra ghajnuna.
Logged
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #7 on: October 11, 2008, 14:48:19 CET »

pero ma nahsibx li hemm ghalfejn ta naqsmu f'2 kategoriji. ahna nghazlu area ez wiesgha 5 kilometri u tista tohrog il bara mux aktar min 6 kilometri mil kosta u hekk mandux ikun hemm dik il probblema ghax l area li nistadu fiha tkun mal art. xtahsbu??

kif ha namlu biex naraw min hu interessat??
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
Kaptan Jr
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 240


Eat, Sleep and go fishing mates!!!!


« Reply #8 on: October 11, 2008, 15:32:46 CET »

Aw l-ahwa jien gewwa zgur. Kull ma jkollkom bzonn ajduli fejn nista nejn. Competitions fuq l-art u anke fuq id dghajjes gieli dhalt
Logged

Katpan 15ft, Cuddy cabin and powered with twin 50hp TLDI Tohatsu outboard engines
bigboy
Guest
« Reply #9 on: October 11, 2008, 15:42:42 CET »

Jien gewwa ukoll.

Nahseb bhala post li semmejt gann huwa tajjeb ax tkun qijed tolqot kwazi lil maggoranza tan nies.
Logged
Kaptan Jr
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 240


Eat, Sleep and go fishing mates!!!!


« Reply #10 on: October 11, 2008, 15:53:53 CET »

U ghal liema tip ta sajd ha tamluha dil competition?Huh
Logged

Katpan 15ft, Cuddy cabin and powered with twin 50hp TLDI Tohatsu outboard engines
spiru
Active User
***
Offline Offline

Posts: 119« Reply #11 on: October 11, 2008, 16:02:06 CET »

din aktarx tkun trejjix biss  nahseb.kif tahsbu naghmlhuha ? il hut li jinqabad bir rixa kollu tajjeb?min lampuka sa burqax?nahseb tal qisien iebsa gann ghal hawn malta x tahseb?jien iktar nahseb li l ahjar jintizen il hut kollu u jkun hemm premju ghal l aktar team li jkollu piz u premju ghal akbar huta.u l hut kollu li jinqabad dak inhar jinata karita lil xi stitut.x tahsbu?
Logged

fastfisher 17....yamaha 100detl
charlie
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 98« Reply #12 on: October 11, 2008, 16:10:02 CET »

li il hut li jinqabad jinghata al karita ideja tajba hafna prosit spiru
Logged
bigboy
Guest
« Reply #13 on: October 11, 2008, 16:11:20 CET »

jin nahseb bhala hut nirreferu ghal lampuki, tumbrell, plamti, kubrit, kavalli, accol, cirvjol, sawrell, lizz, pixxispad, pastardella u xi hut iehor simili l aktar komuni bir rixa.

Idealment jkun hemm premijiet ghal min jigi 1, 2, 3, u Biggest fish.
Logged
spiru
Active User
***
Offline Offline

Posts: 119« Reply #14 on: October 11, 2008, 16:13:30 CET »

tajjeb.irridu naraw ukoll jekk tistax tintuza rixa tat tumbrell bi 30 rixa jew inkella qasab biss b massimu ta 2 ferghat
Logged

fastfisher 17....yamaha 100detl
Pages: [1] 2 3 ... 23
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM