Klamari mill- art

Started by pajsan, October 11, 2008, 12:14:14 CET

Previous topic - Next topic

pajsan

Jekk hemm xi klamaar minn fejn qeddin jaqbduh? imma minn fuq l-art nixtieq inkun naf.

Gazzetta

Ghadhom lura siehbi u jekk taqbad 1 f lejl ikun zghir !!  Irid jidhol naqa ohra z zmien u jiksah t temp.

Chris  8)

spiru

jien bid daghjsa f 50 metru fond missewna ftit imma kif qal gazzetta irid dicembru biex jersaq sew ma l art
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

Adom lura boys il klamari. Mic cirkewwa smajt li qed jaqbdu xi ftit min fuq l art. U bid dajsa ghamlu xi zewg sajdiet sbieh min naha tal armier.

Tatanka

Pajsan Bhall issa mhawnx min qieged jaqbad ghax kif qal Spiru trid tiksah naqra ohra it temperatura. Imma meta jibda ma jkunx hemm ghalfejn isaqsi fejn ghax tibda tara sajiieda bla amment u tinduna ghax ikun hemm naqra dawl mhux hazin.
Galia 440 outboard 40 Tohatsu

Buddhagrass

Ghal Klamari baqalhom ftit boss ....... dejjem trid dawk it-tlett gimghat ohra biex tibda itella xi wiehed sabih.
If you ain't living on the edge, your taking too much bloody space

Visit my Photo Sets @ http://www.flickr.com/photos/buddhagrass


pajsan

Thx nies! mela nistenna naqra u mbaghad immur

maxxat75

Qedin jejdu li mil Marfa qed jinqabad xi naqa. Jien nahseb li fadalu daqxejn zmien ohra xorta....

Perla 165

mhux malajr nindunaw humiex jaqbdu klamari mil-art hehe ax isib il-linka fuq il blat....
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

mulett75

Veru li inqabdu xi klamari mill l-art. Veru wkoll li zghar. Ic-cirkewwa rajthom jien.

Lydon

Taht il fortina tajeb al klamari ? u ir Rix tal klamari li andu mr.fish tal 1 euro tajbin jew ?

bigboy

xtrajt minnom jien lydon nahseb tajbin

Lydon


SPITEC

Tipruvhom trid siehbi inkella ma tkunx taf.Bl-esperjenza titallem
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

Buddhagrass

Quote from: maxxat75 on October 13, 2008, 21:59:58 CET
Qedin jejdu li mil Marfa qed jinqabad xi naqa. Jien nahseb li fadalu daqxejn zmien ohra xorta....

ija qed jinqabdu ftit imma zghar. mhux tal-gosti tieghi.
If you ain't living on the edge, your taking too much bloody space

Visit my Photo Sets @ http://www.flickr.com/photos/buddhagrass