Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: North - Tramuntana  (Read 14569 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
mrk274
Active User
***
Offline Offline

Posts: 35


« on: November 07, 2008, 12:23:20 CET »

Ghala meta ir-rih jkun tramunta il-hut ma jmisx? jin esperjenzajt differenza kbira meta nmur nistad fl-istess post meta jkun tramuntana jew xi rih iehor. Bit tramuntana dejjem kelli qabdit zghar u gili xejn, Kem meta mort nistad ghal tal qiegh u kemm meta mort nistad ghal tal wicc bhal kahli u vopi.

Hawn xi hdt jista jispjegali xjigrijlu il-hut?
Logged
Reelin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 108


« Reply #1 on: November 07, 2008, 17:58:11 CET »

I experienced the same thing as well. once i was talking to an english angler and he told me that in england the eastern wind is not good for fishing as it is the coldest wind...maybe it is because the northern wind is the coldest over here....but i do really think so it seems improbable...boqq....
Logged

Gone fishin', be back at dark-thirty!
ALFRED E NEUMAN
Active User
***
Offline Offline

Posts: 6


« Reply #2 on: November 07, 2008, 21:20:14 CET »

Probabilment ghaliex l-ajru u l-bahar jkunu cari hafna. B'hekk ghandek anqas cans tingannha huta.
Logged
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #3 on: November 10, 2008, 12:32:24 CET »

r raguni hi wahda siehbi ax l bahar ikun car kristall ghalhekk l hut jara kollox.
Logged
mrk274
Active User
***
Offline Offline

Posts: 35


« Reply #4 on: November 10, 2008, 12:51:36 CET »

Iwa Imsell probabli dik hija wahda mir-ragunijiet il-ghala il-hut ma jmisx. Ima bhal nhar sibt mort istad ir-rih kien tramutana ima kien dihel l-imbatt naqa qawwi tal majistral u xorta il=kahli ma mesx. anke meta talfu ma jitlax jikol il-hobx qisu jghallaq halqu
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #5 on: November 10, 2008, 12:55:00 CET »

Iwa Imsell probabli dik hija wahda mir-ragunijiet il-ghala il-hut ma jmisx. Ima bhal nhar sibt mort istad ir-rih kien tramutana ima kien dihel l-imbatt naqa qawwi tal majistral u xorta il=kahli ma mesx. anke meta talfu ma jitlax jikol il-hobx qisu jghallaq halqu

nahseb ma jmis ax jkollu il hutyjjigi warah, il bierahgo 1mtr ilma malli konna dehlin naraw kubrita txi 3kg tikkacja
Logged
camkev
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1147« Reply #6 on: November 10, 2008, 13:49:01 CET »

U ahna il bierah 8 dajjes u ma sibna xejn,......u sihibna ra kubrita go metru ilma Cheesy Smiley...Tiswa iktar minn 8 dajjes int Wink
Logged

Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #7 on: November 10, 2008, 13:56:59 CET »

billi tara ma jfisser xejn. Taqbad trid. Hut nara hafna imma meta jkun fijdek tista taghmel plus
Logged
Robert
Active User
***
Offline Offline

Posts: 129« Reply #8 on: November 10, 2008, 13:59:54 CET »

Xi Frar li ghadda kont qed nodghos f'xi metru jew tnejn ghall-ispnott. Wara li qbadt 2 bdejt nara hafna bubin zghir jigri b'sahha lejn il-kosta - stennejt li nara xi spnotta tikkaccja imma dahal plamtu ta' xi 2.5 jew 3 kg - dahal izjed minn darba dejjem jaghmel l-istess dawra. Pero ma renexxilix nispara ghax il-bahar kien xi forza 4 minn faccata u l-harpoon beda jxejjiruli ma' kullimkien hlief lejn id-direzzjoni tal-huta. Ippruvajt naghmel xi aspetti izjed fil-fond biex inkun nista' nzomm ahjar pero ma regghax ghadda. Tiskanta x'tispicca taghmel huta bil-guh - jitla' jixxemmex kien jonqsu dal-plamtu Smiley
Logged

Man will never be able to stop time but he can get very close by freediving.
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #9 on: November 11, 2008, 18:51:20 CET »

s sena l ohra  lampuka bidi qbadt min fuq r ramel. kont diehel l gnejna u nara l hut jaqbez u kif inhares lisfel nara lampuka wehlet fuq r ramel u inzilt nigri ghalija. nahseb l hut ikun mifxul meta jibda jigri wara l hut zajr. ma ikunx jaf xqed jamel
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #10 on: November 13, 2008, 13:01:23 CET »

isma busumark .... jek fil kas edli meta terga tinzerta  ha nigi nejnek..Tongue jien listess.. jien dejjem nistad bir rixa.. li nista nejd huwa.. illi min listess post il gima kolla dejjem kont naqbad 30-40 ftemp ta sija..  meta jkun tramuntana ... qat ma misitni. Darba wahda qbat 9 liktar !! umbad inmur lada flistess post brih diferetni u nerga inkaxkar.... 30 ,40 ohra.. issa halija li ndunaw bil post u hlif xibka tal wicc ma jkunx emm..:S (foteww kollox ax qas zabrija ma halew ).Ma nistax nifima sew din... alura fit tramuntana jara il harira?? dik hi il problema??
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #11 on: November 13, 2008, 21:08:46 CET »

jew forsi ikun hemm xi kurenti fil qih li ma imisx l hut bih. filfat jekk tinota meta tkun fuq dajsa u jibda gej bit tramuntana l nahar qisu jibda gej min kulimkien. mhux bhal meta ikun rih iehor u l mewg jigi dejjem min naha wahda
Logged
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #12 on: November 13, 2008, 22:13:50 CET »

jien ma tantx nemmen bit tramuntana.... gieli ghamilt sajdiet tajbin ukoll.

vera gieli kien tramuntana u ma jmiss xejn imma tghidli xejn ma tantx nemmen
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #13 on: November 13, 2008, 22:31:13 CET »

Jien ma tanx nemmen fli jghidu ghat tramuntana lanqas ghax gili ghamilt sajdiet sbieh fit tramuntana ukoll.Infatti meta qbadt dak id denci tramuntana kienet ir-rih.
Jien akatar nara li meta ikun hemm il hafna kurrenti fil qiegh (kif ghall busu) qissu ma jkunx irrid imiss il hut. 
Logged
mrk274
Active User
***
Offline Offline

Posts: 35


« Reply #14 on: November 14, 2008, 00:40:29 CET »

Jien nemmen fih liktar meta nmur al kahli. ilni nmur sentejn u fi tramuntana dejem xi erba bil harba qbadt qisu ma jkunx irid jithol al ghalf il hut.

Barra rih hem effeti ohra li jafetwaw il hut bhal ma ga semejtu il-kurrent u il-kacca fejn il hut qisu jigenen m jkunx mohhu hemm specjalment bhalissa awn hafna accol u lizz
Logged
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM