Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Sehta LOL  (Read 11792 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
bigboy
Guest
« on: December 06, 2008, 19:55:04 CET »

Boys tafu bix qassis tajjeb biex forsi jigi jberkilna ftit id dajsa ta kevin u jbirek lilna ax dan l ahhar morna wisq ghal ghar :S ma nistawx naqbdu huta mgidma Sad Hawn xihadd gralu bhalna min fuq id dajsa?Huh

Illum hrigna fil 5 ta filodu u nzilna lejn in nofsinhar emmununa qas missa ma rajna u kelna 4 qasab il bahar Sad
Logged
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #1 on: December 06, 2008, 22:26:08 CET »

kien immiskom gejtu hdejna
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
rammx
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 489« Reply #2 on: December 07, 2008, 02:07:20 CET »

jekk trid niprova nberikilu jien Tongue
lol tafu x luck ghandi lol
Logged
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #3 on: December 07, 2008, 18:51:33 CET »

ahjar ibierek ftit t temp ukoll nahseb mhux dejjem rih. insejt l  ahhar li mort wahda
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #4 on: December 07, 2008, 21:41:55 CET »

Gimgha ohra ta rih ghandna l-ahwa. Dan kollu ghax iddecidejt li nhalli l-lanca l-bahar ha mmur naqa ghal klamari. 3 darbiet mort biss, bl-ahhar harga tkun disfatta miserikordja!
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #5 on: December 08, 2008, 06:28:52 CET »

ahsbu fija ukoll. IL bierah kont qed nowm fuq xifer xi 200mtr il barra mix xatt. Hut kelli qabd sabieha u sparajt lizz min dawn tal 1.5kg. Wehhiltu fis sensiela u komplejt nowm. Wara xi 10 minutitlaqt ic comba ax rajt cerna, nzilt nittawwal u ma kienx hemm hut madwara u tlajt. Dak i hin irrealizajt li il ballun (li kien float tal fiberglass) inqata.Kull ma sibt kienet cerna ma nafx kif beqet imwehla. Nfittex u nfittex imma ta xejn. Kelli harpoon 75 xi Lm40, toarch xi Lm35 u il float xi Lm35. Bejn wiehed u iehor Lm100 +xi 8kg hut. Mhux hekk, hut kkien hemm jien u hiereg imma daqs kemm bdejt nara sargi dak il hin jien u nfittex. Kont ilni ma namel sajda tajba 2 weeks. Hekk vra amilt ax mort min taht
Logged
ramio
Active User
***
Offline Offline

Posts: 475


Kaptan 18' inboard engines (ford fiesta)


« Reply #6 on: December 08, 2008, 06:45:29 CET »

Jiddispjecini habib, veru sfortuna, pero laqwa li ma wegajtx. Dawn affarijiet li jigru. Il-gimgha l-ohra jien tlift il- bat comander (down planer) kien gieni xi Lm20. Wehilt fil baxx u qatali il-lenza. Mhemx xtamel!! Mumiex ghaffarijiet li se jwaqfuna mid delizzju taghna, mhux xorta sa nergu morru???
Logged

Can't wait to go fishing
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #7 on: December 08, 2008, 08:33:27 CET »

mel vera ghandna bzonn qassis. hawn xi wiehed membru fil forum ha iberikna?
Logged
fabrizioviper
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 135


10% Blood+90% Salt Water=My DNA


« Reply #8 on: December 08, 2008, 16:25:47 CET »

ajdulu biex ibirek lili ukoll ta . kelli long weekend bhall dan 6,7,8 dec . l gima 5 dec qomt bi grizmeja u mniehri mizdud , andi mil anqas 2 weekends biex nirkupra , u amlu 3 days qisu sajf ,basta noqod niccekja temp xita , rad , rwiefen u lanqas naf x ma semmewx ezatt eh . anke meta gieli nibbukja wahda leave  TSUNAMI jkun bl ezatt insibom . igri nohrog bil pensjon ha nibda nghum kuljum. lol
Logged

If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.
barracuda02
Active User
***
Offline Offline

Posts: 46« Reply #9 on: December 08, 2008, 19:51:31 CET »

qisu naqqas anke l hut minn ma l-art.Anke lizz rajtu naqqas naqra.Issa naraw x jigei wara qamar gdid.
Logged

Barracuda catcher
camkev
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1147« Reply #10 on: December 08, 2008, 20:55:28 CET »

Jien it te b l ilma imbierek qed namlu.Sehtuna big boy Wink
Logged

Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.
Seahunter
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 154« Reply #11 on: December 09, 2008, 09:52:48 CET »

ahsbu fija ukoll. IL bierah kont qed nowm fuq xifer xi 200mtr il barra mix xatt. Hut kelli qabd sabieha u sparajt lizz min dawn tal 1.5kg. Wehhiltu fis sensiela u komplejt nowm. Wara xi 10 minutitlaqt ic comba ax rajt cerna, nzilt nittawwal u ma kienx hemm hut madwara u tlajt. Dak i hin irrealizajt li il ballun (li kien float tal fiberglass) inqata.Kull ma sibt kienet cerna ma nafx kif beqet imwehla. Nfittex u nfittex imma ta xejn. Kelli harpoon 75 xi Lm40, toarch xi Lm35 u il float xi Lm35. Bejn wiehed u iehor Lm100 +xi 8kg hut. Mhux hekk, hut kkien hemm jien u hiereg imma daqs kemm bdejt nara sargi dak il hin jien u nfittex. Kont ilni ma namel sajda tajba 2 weeks. Hekk vra amilt ax mort min taht

Hazin siehbi, trid ticcekkja l-hbula iktar ta' spiss.  Tiftakar fis-sajf wkoll kien gralna hekk, imma konna kwazi rgajna gbarna l-hut kollu avolja kien hemm il-fond u l-float ilhaqnija w gbarnija wkoll. 
Insomma, m hemmx x'taghmel!
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #12 on: December 09, 2008, 10:16:40 CET »

li gralli minhabba il lizz. Nahseb jew giet fi snienu il fishkeep u dak malli jmissa jaqta kollox
Logged
fabrizioviper
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 135


10% Blood+90% Salt Water=My DNA


« Reply #13 on: December 09, 2008, 17:17:43 CET »

u inti dward peress li l fish keep torbot l habel tal ballun mahha trid aktar ticcekja spiss , habba li tigbed fuqa. tiffranka d drag kif tamel int , pero tahli lhin sakemm s sensel u jkun hemm caqliq u lkurrent narah aktar difficli skond jien eh dejjem , qatt ma ogbitni dik is sistema .
Logged

If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #14 on: December 10, 2008, 06:39:12 CET »

andek ragun li iddum iktar pero meta nikkalkuwla kollox nsib li ahjar iddewwe ftit iktar u ma kwazi ma thoss xejn drag. Il hut jigi in line u normalment kwazijitla fil wicc. Dik il lancetta kient f mohhi li il hut jidhol fija, pero giet zajra. Issa irrid namel ohra ikbar. Kif taf id drag jkisrek int hu towm. Dik l iktar li abbejnija kienu xi 45kg u emminni qas kien hemm xejn drag. Meta isensel u joqod idur mad drag taf kemm jitqal.
Logged
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[November 14, 2022, 06:57:13 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM