Too much

Started by LapsiBoy, December 06, 2008, 21:29:27 CET

Previous topic - Next topic

LapsiBoy

Veru li il parit mux dejjem ilegali izda il parit xorta huwa metodu ta sajd li hi daqxejn bla gost...


... :-\ Mux ahjar jinqabdu bejn 30 ruh dawk xi wihed bir rixa lem u lawn aparti li dawk jiriproducu...umba neqirdu ax mawx hut..skuzawni imma din hija il verita !  :-\

charlie

naqbel mieghek lapsi boy u fuq kollox jidhru zghar dawk il cudas >:( >:(

LapsiBoy

Baghira rajtom aw malta kif jispicaw is shoal bhal ma rajt ir redsea !

bigboy

tantc taqbzu f konkluzjonijiet li huma maqbudin bil parit ax hawn min jaqbad daqsekk bir rixa. Naf nies li jaqbdu daqsekk jin mil imsida bil haj gifiri tigrux isimaw minni ax b hekk jinqala l inkwiet

ganni

ma nahsibx li amilt sew lapsi boy impustajt ritratt ta hut li qabad haddiehor u hadtha 4 granted li bil parit!! andi habib tijaj fdarba qabad l fuq min 30 lizz das sajf, jekk tkun kapaci kollox jista jkun
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

Freeman

Jien l'ahhar li mort spinning min l'art xi haga hekk qbadt

Freeman

Imbad daqq l'isveljalin u kelli inqum haqq al ****

SPITEC

Tajba freeman sabiha l-holma kieku  :D
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

LapsiBoy

Tajba freeman...le imma qalina li imur bil parit lizjed...u 65 hafna fdarba emini !

bigboy

taqbiss f konkluzjonijiet.

Diplodus Sargus

Ghidli minn hu dan bigbiy li jaqbad daqshekk bir rixa ha nghidlu ittini parir ghax nahseb li meta nistad bil hajj jien namel xi haga hazin mela. Meta stadna bil hajj ahna kull ma qbadna xi wiehed u gieli lanqas imissek ukoll....u hut ikunhemm ghax rajnieh b ghajnejna saqsu lil sargu xih u taraw x ghidilkhom.
Sargu imperjali

ganni

jekk tigik gurnata tajba tista taqbad fil kwantita, naf min qabad 30 fdarba sakemm sebah biss, ahseb wara kieku jdum imissek matul il jum, fix xitwa mhux lewwel darba li jibqa jmiss.

hadd ma nahseb jiehu gost li jkun amel sajda sabieha u jigi xi hadd jghidli li dawk qabadhom bil parit jekk ma jkunx vera!!

u l lizz jekk ikun irid aktar hemm cans li taqbdu bil lure. bil haj meta ma tantx ikun irid imiss jew biex taqbad xi wiehed kbir.
SHIMANO---Tomorrow's tackle today