• Welcome to Malta Fishing Forum.

Ghadira

Started by owenbullu, December 08, 2008, 22:39:46 CET

Previous topic - Next topic

owenbullu

Hawn xi hadd qatt mar jrejjex mill ghadira u qabad xi haga? Jien s issa darba mort u bhas soltu mort lura lejn id dar dizapuntat (anzi tlift rixa u mort lura bla cafe...lol)

Jien intfajt fuq l ewwel bajja, dik l iktar vicin tat taninet...pero m ghandix idea jekk il font tal bahar hux bhal bajja tan nofx jigifieri l ewwel jibda jfondi u wara ftit jerga jitbaxxa hafna. Biex nghidilkhom ma tantx ghogbitni l idea ghax hadt battikata ghal xejn apparti l antipatija ta ramel pero jista jkun ghax drajt immur fuq il blat.