GRANCIJIET

Started by neville, April 10, 2009, 17:51:19 CET

Previous topic - Next topic

neville

HI GUYS TAJDULI FTIT MIN FEJN HA NAQBAD NAQA GRANCIJIET BIEX NISTAD BIJOM EK JISTA JKUN INAHA TISFEL TA MALTA PLS? 10X.
silver craft 395

fish-noob

alxix inuma tajbin il grancijiet man?? alima tip ta hut??? dak tid taqlalu saqajh u il qoxra ta rasu ux u ssanru......

neville

SARGI,AWRAT DAWK ZGUR TRID TUZA ILAHAM TA GEWWA
silver craft 395

fish-noob

ostra tajjeb man,...... darba smajt li trid tamel gagga zejra bil biccit tal hut go fija u hekk.... jew inkella ara id discovery deadliest catch man!! tall genn

neville

ANKA BXI KOPP TAJJEB UKOLL
silver craft 395

Tatanka

Neville L ahhar li kont ghamilt min wied il ghajn imsomma ghamilt jien nistad u it tifel jitkabar mal granci. Mhux sippost tmur hazin ( Halli wiehed imma ta ;))

Neville The last time I went for live crab for tackle it was in Marsascala , anyway I was fishing & my son son was struggling catching the crabs. I think if you give it atry you should do well ( Make sure you leave some for me  ;))
Galia 440 outboard 40 Tohatsu

neville

silver craft 395

Granitu

aqbadhom b idejk il grancijiet mux ha joqtluk :P
Good season so far.....

neville

ULE KEMM JAQTAWLEK XI ERBAT ISWABA ;D
silver craft 395

LapsiBoy


mulett75

Meta rid naqbat ftit granci ghal sajda bhal ma semmejt int, jien mort Marsaxlokk bil lejl, u mal jetti qbat ftit mhux hazin. B'torch fideja u kopp.

sajjiedf2

Wied ix-xoqqa ukoll issib erba grancijiet sew. Anke Xrobb l-Ghagin. Nake grottli ssib jekk trid ;)
When i'm not fishing, I'm bored):xD

fish-noob

grottli kemm trid issib, anke bzewg saqajn habib ;)

ramio

L-ahwa, kif l-ahjar tilliskah il granc? Qatt ma raghjthom juzawh bhala liska.

Hey guys, how do you bait the crab on the hook? I never seen it being used as bait befor
Can't wait to go fishing

neville

ilaham ta gewwa trid tiliska mux facli ta
silver craft 395