Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 4
  Print  
Author Topic: Sajd bil harpoon u bic cilindri  (Read 35908 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
wahx
Active User
***
Offline Offline

Posts: 32« on: April 16, 2009, 05:37:45 CET »

il bierah kont fejn il pixkerija Valletta u kont qed niehu pjacir kultant intella huta tal qiegh, filpront  gie wiehed mill kalkara u qazzez id dinja.
tghiduli biex?
 rajtu nizel bic cilindri u bil harpoon!
jien minghalija ma tistax tuza harpoon u cilindri!
 terga kellu dghajsa registrata MFC 1753
minn dak il hin addio sajd ghax qiesu tgerrex kollox!
jista xi hadd jghidli fejn nista nirraporta nies bhal dawn?
Logged
Buddhagrass
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 376WWW
« Reply #1 on: April 16, 2009, 07:44:43 CET »

Ghandek ragun siehbi li ma taqbad xejn. X'hin tara hekk tista taqbad u izarma  Sad ...... il-vera tan-nejk li ghad hawn nies bhal dawn bla rispett ghal bahar u ghal haddiehor. Forsi iktar tard jikteb xi hadt kif tkun tista twassal rapport lil pulizija ghax lanqas jiena ma naf fejn irid incempel.
Logged

If you ain't living on the edge, your taking too much bloody space

Visit my Photo Sets @ http://www.flickr.com/photos/buddhagrass

Arti2
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 767« Reply #2 on: April 16, 2009, 09:17:57 CET »

Mhux hemm biss siehbi imma anke lejn wied il-ghajn hawn min hafna juzi l-istess mezzi.
Logged

Maltese to English Names visit www.renotonna.yolasite.com
rixa444
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 32


« Reply #3 on: April 16, 2009, 09:21:19 CET »

..........u jigi jigru l'pulizija siehbi!!!.....ara kieku jsir xi rapport kontra l-kacca , kieku iva, ax jigu malajr!!!.......u xi nghidu fuq il-pariti??.....vilment jiksru l-ligi quddiem kulhadd!!!.......b'hekk qerduh bahar Embarrassed
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #4 on: April 16, 2009, 09:21:57 CET »

wied il ghajn imorru jimlew ic cilindri u jinzlu minn hemm ghaz zonqor kemm il darba rajthom. tan nejk imma malta kollox hekk jimxi.

tista ccempel u tghidilhom li qed issir kacca illegali fuq il bahar... jigu u ma tkunx gdibt..
Logged

Good season so far.....
markcam
Active User
***
Offline Offline

Posts: 106« Reply #5 on: April 16, 2009, 09:25:09 CET »

Nara kemm il darba jiena, X'tista taghmel ?
Logged
camkev
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1147« Reply #6 on: April 16, 2009, 09:26:16 CET »

Bhal mamlu lili is sena l ohra,kien hemm rapport ta kacca fuq il bahar ugiet il patrol boat u zarmatni!!
Logged

Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.
sicc
MFF

Offline Offline

Posts: 2


« Reply #7 on: April 16, 2009, 09:30:48 CET »

jekk icempilhom jigu ta naf min amel ek u gew ta
Logged
fisheye
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 343


« Reply #8 on: April 16, 2009, 09:37:56 CET »

Jekk min ikun ikollu karozza ghatu in-numru tal-karozza ukol, jekk il-puluzija tfittex jew twaqfu u fil-karozza isiblu ogetti relatati ma xi attivita ta sajd illegali perezempju cilindri u harpoon fl-imkien il-karozza tigi ikkonfiskata. 
Logged

Buccaneer 147 powered by Yamaha 85
wahx
Active User
***
Offline Offline

Posts: 32« Reply #9 on: April 16, 2009, 10:08:34 CET »

anke d-daghjsa jew?
Logged
ggantno1
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 239« Reply #10 on: April 16, 2009, 10:11:28 CET »

JIEN NAHSEB L AHJAR MOD HU LI TAMEL  KIF QAL FISHEYE!!
JIEN PULIZIJA U BHALKOM NINHARAQ META NARA DAWN L AFFARIJIET. IMA MUX FACLI LI TAGHMEL KIF QEDIN TAHSBU INTOM .
 SPJEGAWLI NAQA KIF NISTA JIEN BL UNIFORMI NARA X INHU JAGHMEL HEMM TAHT U MUX DARBA JEW 2 LI META JINDUNAW BINHA JARMU L HARPOON QABEL JITILAW  U X TISTGHA TAMILU LA MA SIBTX IL HARPOON !!!!! LISTESS BHAL TAL KACCATURI LA XI HADD SEMGHA L KACCA  Grin QABEL TASAL FUQ L POST TISMGHA RUXMATA TIRI TAHSEB LI HEMM XI GLIDA TAL COWBOYS UMBAD KIF TASAL MA TISMAX TIR U MA TARAX SENTER IMGIDEM TISKANTA KULHAD JAGHZAQ U JIHU TE Wink  Grin
L UNIKA MODD LI VERA TISTAW TWAQFU DAN L ABBUZ U BL ISTESS MOD KIF JAHDMU  CERTU GHAQDIET FAVUR L ANNIMALI LI META TARAW LIL XI HADD TIRRAPORTAW U WARA TKUNU LESTI TITILAW TIXDHU L QORTI U B HEKK ANKE JEKK MA JINSTABUX AFFARIJIET RELATATI MA SAJD ILLEGALLI HEMM CANS KBIR LI JEHEL !!!! IMMA KEMM HAWN MIN HU VERA LEST LI JAGHMEL HEKK . Huh GHAX KULHADD LEST JIRAPORTA IMMA META ISEMMILHOM L QORTI KULHADD JERGA JIBDILHU U JOHROG BARRA IWAHHAL FL PULIZIJA LI MA JRIDUX JAGHMLU XOGHLHOM SEW!!!!!!!!!! FTAKRU LI L PULIZJA MHUX TAMEL IL LIGI IZDA TOSSERVA U MA TISTAX TAGHMEL MODD IEHOR .

U B DAN L MESSAGG M INHIEX NEJD LI QATT MA SARU ZBALJI MIN NAHA TAGHNA L PULIZIJA QABEL TIBDEW TIBUMBARDJAWNI  Cheesy
Logged

Listen, I like female form in minimum dress Money to spend with a capital "S" Get a date with the woman in red Wanna be in heaven with three in a bed !!!
robby017
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2046WWW
« Reply #11 on: April 16, 2009, 10:48:42 CET »

Suggestion: Ghalfejn ma tmorrux libsin pajzana allura... Kif int ijed tghid, dan jarmi l harpoon u il hut allura.... u nghid jien, wara li titilqu, ma jergax jinzel ghalihom... tigieh alja jarmi harpoon kull darba li jmur joghdos dan
Logged

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #12 on: April 16, 2009, 11:34:27 CET »

ifem il kacaturi difficli biex taqbadhom... forsi ma tafx imma dawn jitfghu l ghassa meta jmorru ghal kacca lol. dan ma jkollux l ghassa.

jekk kaccatur imur delimara jispara, jitfaw xi hadd fi triq li jridu jghaddu minnha n nies. dawk nies li jafu l post sewwa, facli immens jaharbu

dan ggant01, kontra ta kollox ma jitfa l hadd ghassa ghax m ghandu kuntat ma hadd taht l ilma. easy taqbdu "in flagrante." mux ha jinzel bic cilindri u jaghmel 10 minuti. fejn il pxkerija jinzlu ghal gandofli ukoll,=... ma nafx jekk ma tafux

nulla di personale ggant01, tidher persuna fuq xoghlok imma rridu nifmu li l puluzija ghandha x taghmel ukoll... bic cilindri tmur x hin trid
Logged

Good season so far.....
Arti2
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 767« Reply #13 on: April 16, 2009, 12:19:55 CET »

Ta min jghid li qed isiru sforzi mill-awtorita dwar xbieki la semmejtuhom. Ezempju ta' dan kien fejn il-gate tal-Power station ta' Delimara. Giet patrol boat u gabritlu l-parit.

Biss xorta tara nies godda jitfghu minn flokom.

Issa rigward tac-cilindri, gieli kellhom lil xi hadd fuq id-daghjsa. U jekk javvicinah xi hadd javza lill-iehor.
Logged

Maltese to English Names visit www.renotonna.yolasite.com
bigboy
Guest
« Reply #14 on: April 16, 2009, 12:42:54 CET »

Tridu taqbdu lil xihadd bil hrapen HuhHuh

Inzlu l imsida kuljum bejn l 10 u l 11.30 u jidhol wihed b kajjik l islip way u taqbduh fiul fatt

kuljum precett johrog
Logged
Pages: [1] 2 3 4
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM