• Welcome to Malta Fishing Forum.

Mappa tal-fondijit

Started by sajjiedf2, April 25, 2009, 11:42:07 CET

Previous topic - Next topic

sajjiedf2

Jista xi hadd pls jejdli minn fejn nista ngib mappa li tammarkalek certu area x fond issib. Din ikolla qisa kaxxi zghar fuq ll-ibhra maltin u jejdlek kemm ikolla fond dik l-area. Min ghandu xi wahda jista pls jibatli kopja?

Thanks
Sajjiedf2
When i'm not fishing, I'm bored):xD

ForTuna

Minghand Thomas Smith il Belt siehbi.
ForTuna

Triumph 170cc - Evinrude 75 E-TEC

sajjiedf2

Thanks for tuna. Tista fejn qijed ezatt Thomas Smith? (It-triq) Thanks
When i'm not fishing, I'm bored):xD

ForTuna

ForTuna

Triumph 170cc - Evinrude 75 E-TEC

sajjiedf2

Thanks hafna ForTuna. Dan jaqaw fetah xi fergha ohra hal luqa xi sena ilu? L-istess wiehed dak?
Grazzi
When i'm not fishing, I'm bored):xD

ciappinu

Ripard ukoll ghandu il-kollezzjoni kolla, u zgur aktar easy biex issibu. Pero ma nafx jekk ghola min ghandu, jien Lm13 kont xtrajta minghalija.
Seabrave 14 e-Tec 50hp

sajjiedf2

Thanks ciappinu. Minn fejn nista nsib dan il-hanut? (Ripard)
When i'm not fishing, I'm bored):xD

mulett75

Ripard jinsab il Gzira, fit triq principali kif titlaq l'A1 bar

sajjiedf2

10x mulett75. Qijed l-iskola jin lol.
When i'm not fishing, I'm bored):xD

mulett75

Mhux wahdek, taf kemm taf qatt ma taf xejn. Tikber u titghllem.

bigboy

eeee hbieb il malti jejdlek tikber u titallem sabiex fl ahhar ta**i lil imghallem :P

Granitu

lol tajba big boy

hekk taghmilla t teacher int?? :P :P :P :P
Good season so far.....

sajjiedf2

Ciappinu.

Xi kemm kienet kbira il-mappa li xtrajt?
When i'm not fishing, I'm bored):xD

caldaland

jekk xi hadd irid jara wahda qabel jixtri,ghandi wahda mwahla l-bar............jista jigi u jara kemm irid.

rednaell

Marinello Eden 18 Evolution - 125hp Mercury Classic