sajd tal qiegh mid dghajsa

Started by ken82, May 21, 2009, 17:00:06 CET

Previous topic - Next topic

ken82

hello ppl,

x toqol irid ikun c comb ghal tal qiegh fuq l idejn? xi 35 qama fond

grazzi

Ken

camkev

Ifem skont kemm ikun kurrent...jien ma nhobx nuza hafna toqol imma trid tahdem skont il kurrent
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

SPITEC

Jekk ma jkunx kurrent tuzax comba kbira biex ikollok cans tmissek huta kif tkun nizla l-lixka.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

bigboy

f 35 qama fond trid min tal inqas comba ta 50g ax inkella andek seklu biex tasal mal qiegh

ganni

kif qallek il big boy trid comba ta 50g, li meta teqliba f'oz tigi qisa 1.5oz, jien fdak il fond aktar nuza 2 jew 2.5 kieku pero sakemm mintix armat bi spectra gor reel
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

ken82

sorry insejt inzid dettall ghax fuq l idejn ha nistadu :P thx

mellieha

kEN82,

Jiena dejjem fuq l-idejn stadejt u dejjem comba kbira kelli. Pero ftit stadejt fi 35 qami is soltu f-60.  Pero xorta nirakomanda comba twila daqs il pala ta idejk.  Hallieh ta tinzel malajr u malli ta tkaxkrekx hafna il kurrent.

errol

Jin qed imur ta spiss nistad al qiehg bid dghajsa ima hlief xi serran jew burqax miniex intella jigifiri hut zghir u qed nuza lhniex tal correa ma nafx jekk minix namel xi haga hazin jina ima forsi jista jghini xi hadd forsi ntella xi haga sabiha xi darba grazzi  :'(

robby017

Fejn ed tmur??? ahjar tara min hemm l-ewwel, sib post al fond bil blat u xfarijiet...
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

errol

ifem jin mur hafna postijiet differenti ima dejjem listess naqbad .Kif ha nkun naf fejn em post bix xfarijiet u ek ?

min irid jamilni add msn forsi nitkelmu ahjar erroltaliana@msn.com thx

mellieha

errol,

Postijiet ghal tal qieh trid issib ma xfarijiet.  Jiena nista nghidlek xi sinjali bhal kniesja ma harruba u torri ma torri biex issib ix xifer ta barra i.e. sittin qama.  Serran jirrendi ftit umbghad ftit giri u forsi issib xi pagell, qarnit, scalm, tracina, etc.

Pero inutili etlek is sinjal ghal jekk ma jkunx taf liem knisja ma harruba u ma tkunx taf taqrahom sew is sinjali ghal xejn ghax ghal dan trid hafna esperjenza.  L-ahjar ikun GPS jew fishfinder jew mappa ikombinata ma boxxla.

Haga ohra daqs kemm hu sabih meta timla kurtun serran jew pagell ma hawn xejn ghalija. 

placebo

vara sabih is serran meta ma jkunx tajjeb ghar rixa niehu pjacir naghmel saghtejn ghalih jaghtik pjacir.

meta issibu sew tibda taqbad 2 f daqqa u jkunu sbieh.

pagell ta barra il port sabih ukoll u tghaddi siegha zmien ghalih.

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

Diplodus Sargus

Jiena u il kugin adna kemm ghamilna sajda serran tajba. U kif qed jghid Placebo jekk jahsel jibda imiss sewwa anke 3 f daqqa tibda italla bhal ma gara l ilna igennek. Spiccajt inhraqt bix xemx jien ghax kont mitluf intellha hemm ;p
Sargu imperjali

errol

jien genini ima ax xbajt intella lilu biss bdejt naqta qalbi u et li ma murx darbohra nistad :(

TaKinu

Tajjeb tant! Taghmlu aljotta! Ahjar minn hut tal-friza!
Qasmu u ferrah lil xi hadd habib!!!