Main Menu

Birzebugia

Started by owenbullu, May 30, 2009, 18:46:12 CET

Previous topic - Next topic

owenbullu

Xtaqt naqra info dwar Birzebugia fejn hemm il club tal bocci. Niextieq ninzel nistad hemm pero m ghandix idea kif inhu il qieh tipo kemm hu fond, jwahhilx hafna u partikularment jekk ssibx hut  :P

Granitu

stad fil pitch tal water polo ghal mulett u x xilep lol l hut hem qijed
Good season so far.....

ramio

Birzebbuga mghadux li kien, pero nahseb jekk tipprova bil-lejn hemm mnejn tidhol xi huta vicin ta l-art....................jekk ma jkunux tefhu xi parit quddiemek!!
Can't wait to go fishing

placebo

bhalissa ma jitfawx pariti imma nahseb!
fix xitwa jien nistad mhux hazin hemhekk u kien hemm 4 awratiet mhux hazin.
bhalissa jkun hawn naqra nies jghumu u ma nafx ezatt x jinqabad imma nimmagina jekk titfa qasba bir running u ohra paternoster ghandek tara liema metodu huwa idejali.
hemm xi 2 metri fond imma ghandek mnejn issib awrata jew mengus jekk tistad bil lejl.

matul il gurnata tajjeb ghal mulett imma attent minhabba in nies ghax bhalissa jibdew jghumu hemm!the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing