Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: installing from scratch new gauges in inboard engine  (Read 14451 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« on: June 20, 2009, 12:49:06 CET »

Illum pruvajt nirranga l arlogg tad diesel ax qatt ma kien jahdem.L frejgatina li ghandi ilha andi xi 3 snin u and min kienet qabel veru kien l ahhar grad l wires ghaddejjin kollha min arlogg ikompli al gol iehor u biex ma nsemmix li ma jezistu fuses imkien. Tghiduli mhux tort tieghek xi xtrajta tamel imma dak in nhar ma kontx adni naf xejn, u tafu intom kif tkun mgennen biex iddahhal dajsa imbad wara tibda tinduna x kanna tkun blajt! Issa kull ma kelli jahdem bhala arloggi kien tal volts tal battery, u pruvajt naddi l wires tal positive u negative al gol arlogg tad diesel u fottejtu ukoll ax ma baqax jahdimli.

Aqtghuli l kurzita l wires takom ghaddejjin separati al kull arlogg u ghaddejjin min go fuse panel.Issa thajjart nixtri fuse breaker u naddi kollox ghalih x tahsbu hbieb? Jekk tistghu tipostjaw xi rittratt tamluli pjacir kbir kif addejjin l wires takom halli jkolli idea.Ax nahseb bhal ma qieghed jien jekk ma jahdimx arlogg ma jimmarkax ta warajh le? Thanks hafna
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #1 on: June 20, 2009, 13:47:52 CET »

habib din nedlek .. jek  ma tifimx ahjar tqabad il min ax fjn ma tifimx se tkiser u jiswik ola.. ahna l-aloggi li amilna al magna il mekanik hadmilna fuse 1 mal panel u ana kollox iprotegut.. ax hareg live mil hrug tal fuse arlogg u jibrigja al iehor ( ma qadx jamel fuse al kul arlogg). il bqija ma adix wires ohra min arlog al iehor.. inti larlogi tijek jixelu ? ax dak jkolok return u negative al bozoz ukol. la mur fuq il kajjik nohodlok pic man u nibatulek bix tihu ideja tax xol. Izda jek ma tifimx habib oqod atent bix ma tmurx tiswix xeba arloggi ! jew fuses !. ir risq
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #2 on: June 20, 2009, 13:54:18 CET »

thanks perla
Logged
Destination Sea
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 411


« Reply #3 on: June 26, 2009, 16:33:48 CET »

tieghi gew mal mutur w il wires kollha lesti mill fabrika. Il gauge tal petrol kull ma ghadejtt mis sender ghal arlogg w earth.l ohrajn ghamluhom mal tal mutur.
Logged

Marino Iside 500 - Etec 90
Buccaneer 130 - Mercury 20
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #4 on: June 26, 2009, 19:18:08 CET »

msell tilabx man nhar ghax tinharaq. jien nahseb li meta tixtri opra mill idejn l'ahjar li iddura u tkun taf xghandek. li tibdel il wires mhiex xi haga kbira u ikollok mohhok mistrieh.
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #5 on: June 26, 2009, 19:22:50 CET »

lahjar tqabad il minjifem habib.. halli jkollok kollox skond is sena man. u bhalma qal shanook jkollok mohhok mistrih izjed.
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
bigboy
Guest
« Reply #6 on: June 26, 2009, 19:58:46 CET »

aw min jifhem imma bert Tongue misna noqodu ingibu n nies kul ldarba li ma jixelx ximkien ahna Tongue
Logged
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #7 on: June 27, 2009, 15:48:50 CET »

ghidlu bigboy issa jien mhux xi wiehed imgewwah ta anzi xi kultant nonfoq izjed f cucati tas sajd imma xhin narahom josolhuk iktar milli jindunaw li ma tifhimx ma nkunx rrid nserrahom
Logged
bigboy
Guest
« Reply #8 on: June 27, 2009, 18:57:47 CET »

haha jien qatt ma gibt electricians u mhux behsibni ingib jekk ma tkunx xi haga serja. Kull ma kelli bicca imbaraz ta 13 il pied u kelli d dawl moddi fuqa qisu moddi fuq cabin cruiser!!!!

Min rahha jista jitkellem
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #9 on: June 27, 2009, 19:12:54 CET »

tipprova u titghallem habib. jien hekk qaddisi kollox taghmel hekk.

jekk trid l gharus t ohti electrical engineer ikollok bzonn jaghmel kollox mux ha jisirqek. ma tantx jahdem fuq dghajjes hlief ftit ghajnuna lili imma kolox jaf jaghmel
Logged

Good season so far.....
fishfinder
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 500


Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke


« Reply #10 on: June 27, 2009, 19:36:19 CET »

if you really want to do a good installation i suggest that you get a blue sea fuse box and marine wires from Lenard Rabat. then if you need some help just ask again and we'll try to help you in order to avoid costs but still i suggest that if you don't have a clue it would be better to contact someone that does these things on daily bases.

If you want I know a guy who's one of the best in Malta wiring mostly all Peter Craft boats for Malta and abroad.
Logged

Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #11 on: June 28, 2009, 10:18:35 CET »

aw aw ginger jien alija iprova ax bek titalem. jien etlek qabad in nies bix ma tmurx tixortjom bxi zball u thallas qaress ax 4c bhalma taf lafarijit tal bahar jiswew molla a**a jkunu . imma il bqija 12v andek fidejk mandekx bix twega. ahna ukol amilna ix xol ta dawl tal kajjik ahna.. imma dawl hu diferenti mil wiring ta l-arloggi specjalment jek ma jkolokx ideja tax xol ux.

jek tithajjar habib mur and ta qudiem peter craft triq il kaccatu,hal qormi. em mekanik jamel klx fuq id dajes anke wiring ta dajsa u ta arloggi in nies vera helpfull.( ahna em armajna u prezijit tajbin  hafna fjn ta had iehor u ix xol skond is sena jahdmuh, mandkomx al xix jidispjacikom)

translate gas Wink
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #12 on: June 30, 2009, 06:23:45 CET »

thanks kulhadd imma qtajt qalbi bit tahwid li hemm ha ntiha lil wiehed
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3