Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: forok  (Read 12315 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
javelin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 21


« on: July 16, 2009, 21:23:31 CET »

jista xi hadd jghidli kif isir is sajd ghal kahli bil forok u xi trid tuza u kif tarma. grazzi hafna.
Logged
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #1 on: July 16, 2009, 22:41:43 CET »

mur ixtri forok lesti minghand ta bormla il mosta.

tista taghmilom inti imma iktar hassle my friend! ma jqumux hafna.

tal parir li tarma kopp zghir biex jekk taqbad xi haga jkollok biex itella mill bahar.

sib post fejn il bahar mhux fond iktar minn 20 metru. jekk tmur fuq xi ilsien il barra jew ma xi irdum tajjeb ukoll.
 
anke sikka taf tkun tajba basta mhux fonda hafna.

biex tilliska uza hobz frisk bieba ta golden harvest tajba hafna.
qatta kaxex kaxex il bieba tal hobza u illixka fuq is sunnara.

itfa il forok il bahar (ghal ewwel ibda b xi hamsa biex ma tippanikjax!)

halli fiti spazju (xi metru) bejn forka u ohra u waqt li tkun ghaddej titfa il forok xerred ftit hobz imfarrak maghhom.
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
Peprina
Active User
***
Offline Offline

Posts: 26


« Reply #2 on: July 16, 2009, 23:11:31 CET »

Tista' tispjegawli x'inhi forka, xi forma ta' float?
Logged
ramio
Active User
***
Offline Offline

Posts: 475


Kaptan 18' inboard engines (ford fiesta)


« Reply #3 on: July 17, 2009, 05:01:01 CET »

Peprina, forok huma bicciet ta sufri zaghar b-zewg snanar marbutin maghhom. Is-snanar jigu l-liskati generalment bil hobz, u mdendlin ezatt max-xiefer tas-sufra imissu ma l-ilma. Dawn jigu mitluqin mal-kurrent u jingabru bil-kopp bid-daghjsa meta titwahhal xi huta.
Jien mghandix esperjnza tal-forok, pero naf min imur bihom u jiehdu hafna pjacir specjalment ghal kahli.
Logged

Can't wait to go fishing
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #4 on: July 17, 2009, 08:09:04 CET »

jien andi xi hamsa ukol u sisa qatt ma sibt cans inmur bihom ! izda min qalli kif narmom kin jisad bihom u kien jkollu qabdit sbih ukol. tijaj qedin ek .. bicca sufra kwadra catta (sufra ahjar min jablo ax il jablo hafif u malajr titlaqlek bil kurent) mizbuha bajda! inportanti li tkun bajda, ax labjad ma jarahx il kahli fwicc lilma u ukoll iservik bixtaraha fwicc lilma il forka. andi bicca wire tar ramm fin nofs forma ta holqa marbuta go sufra li minha johorgu 2 fijej al gol ponta tal forka ( is sufra tija daqa ta xafra fil ponta halli ix xlif joqod emmek) u titfalu ftit rehu li ma jaqlekx il bahar ax jahar!. Bhala xlief jien nuza .18 al kahli djm lilu nuza hu djm mort tjb u bhala sunara uzjat size 8 tal holqa.

 Il bqija trid tamel bhalma qalulek il hbieb tana awn fuq ^^. li tuza kopp etc...  tridu toqodlu atenti ukoll li titbijed ftit min mahhom u ma tridx tuza lebda magna/mutur, izda trid tuza moqdif, ukoll trid toqod atent kif taqdef... ma tridx taqdef bhafna storbju!!. Il-kahli huwa huta vera inteligenti imens u makaka hafna, tant hu hekk xhin jitla al hobz ma murx milewwel jikola izda jatija bdembu... jek jkollu dubju mina insa li taqbdu !. Gili rajtom jistadu alih u hija sajda sabiha ukoll. L-importanti ukoll li ma taqlax ajnejk min fuqhom ax andu it tendenza meta jibla is sunara jixbet lisfel, mohhok emm bix ma titlifiex. il qabda tajba Smiley.

nispera li spejgatlek btali mod li fimtni king Smiley
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
mulett75
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 335


Work is for people who do not know how to fish


« Reply #5 on: July 17, 2009, 16:26:58 CET »

Min ghndu esperjenza bil forok jaf bizzejed li l-kahli tidra il forok. Jien meta nara li tkun qed titla tfawwar fuq l-ghalf tal wicc u ma tihux il fork, nibdel is sistema. Ghandi FOROK!!!! specjali. Nuza il-bozoz, b'sunnara wahda, flixken tal plastik tal liquid soap, xi gerikan zghir u anke xi flixkun tal ilma. Aktar ma ikun imbarazz fil wicc aktar niehu gost nuza dawn it tip ta FOROK. Hemm issir taf kemm il kahli taraf il forok. Ipruvahom hbieb
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #6 on: July 17, 2009, 16:52:13 CET »

Naqbel mija fil mija mieghrk mulett. Il Kahli titallem malajr wisq u makakka hafna. Pero jekk tibdlila naqra taf tqarraq bija. il bozzoz tajbin ghax konna ippuvajniehom.
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #7 on: July 18, 2009, 07:22:13 CET »

proset mulett/shanook, istra din qat ma smajta lol... imma tamel sens tider 10q guys Wink
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
javelin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 21


« Reply #8 on: July 18, 2009, 15:49:59 CET »

grazzi hafna nies tar risposta taghkhom, intom dejjem ta ghajnuna. l ahhar haga li nixtieq inkun naf hu min fejn se naqbad il kahli. xi post partikolari. jien innizzel mix xemxija.
Logged
toxictuna
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 168« Reply #9 on: July 18, 2009, 16:19:51 CET »

li kont min flokkok niprova gol bahar - jekk ma taqbadx hemm ma nafx siehbi:)
Logged
mulett75
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 335


Work is for people who do not know how to fish


« Reply #10 on: July 18, 2009, 16:33:48 CET »

@javelin L-unku post li naf li hu daqxejn vicin huwa n-naha tal mistra. Kieku jien immur certu postijiet u nitfa ftif hobz fil wicc u ftit iehor li jereq. Oqod attent fejn tfawwar.
Logged
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #11 on: July 18, 2009, 16:37:38 CET »

l dawk n nahat hemm kemm trid postijit ghal kahli bil forok. taht l iskola tal ghazzenin, taht l knisja tax xemxija, mal gzejjer kemm fuq gewwa u kemm fuq barra, bejn selmun u l gzejjer, hdejn s sirens, u mill ponta tal qawra l gewwa lejn d dolmen titfa ftit l barra mill blat. l azla f idejk kemm tmur u taqbad
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #12 on: July 18, 2009, 17:15:05 CET »

faqawk xbin bil postijet, ritratti issa
Logged

Good season so far.....
Barbun
Active User
***
Offline Offline

Posts: 19


« Reply #13 on: July 18, 2009, 19:42:14 CET »

Hawn xi hadd jidli xi post tajjeb ghall kahli in nahha t isfel ta malta, dan l ahhar gejt noqod lill dan nahhat u ma tantx nafu hafna u ghalek qed istaqsi ghal xi parir.  Kont ha niprrova nrejjex ghalih pero in naha ta fuq kien ikolli risultati tajbin specjalment f dawk il postijiet li issemmew hawn fuq, grazzi
Logged
visa
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 221


my biggest catch


« Reply #14 on: July 18, 2009, 20:12:46 CET »

ipprova it twisties jiena ikolli risultat taghba hafna, kemm ma sunnara kif ukoll biex naleff
Logged

RASCALA 24ft. with DF225 hp SUZUKI v6 4 stroke
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3