• Welcome to Malta Fishing Forum.

wicc il hmar?

Started by msell, September 04, 2009, 06:27:24 CET

Previous topic - Next topic

msell

lbierah kont qed nispinnja fuq l blat u giet roqgha kbira tfawwar fil wicc wara l lacci x aktarx. Kulhadd beda jispinja sahansitra go fija ezatt ax f hin minnhom kienet tintlahaq imma hadd ma ha messa. Naf li ma thobbx tmiss huta li tkun tigri wara l lacci, imma mbad kien hemm wiehed u qalilna dak la tumbrell u lanqas kubrit dak jghidulu wicc il hmar u rari hafna li jmiss wiehed. X Tahsbu ? u din l huta kif inhi tixbah lil kubrita? Jekk hawn xi hadd li andu xi stampa jista jitfahha please thanks

BIKRI

hawn hu
Albatross 380 powered by 9.9 mercury and 3.5 tohatsu.

Wife : "you shall never fish again"
Husband : "find a lawyer"

fishfinder

Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke

SteveGB

LOL LOL  :D tajba Bikri kemm sibt ritratt tajjeb tal hmar!
DEADLIEST CATCH{ --> 18.5 ft Ranieri Soverato powered by 100 hp 4 stroke Yamaha & Yamaha Enduro 8hp

rammx

LOOOOL dak qbadtu bl electric reel Bikri?
:)

BIKRI

wicc il hmar female
Albatross 380 powered by 9.9 mercury and 3.5 tohatsu.

Wife : "you shall never fish again"
Husband : "find a lawyer"

robby017

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL - - -> gieli rajtha din..........
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

fishfinder

LOOOOLLLL dik pejpet joint jew?  ;D
Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke

SteveGB

Clone Ta-Hmar u Dumbo...GAY u Stonjat!!! :D :D
DEADLIEST CATCH{ --> 18.5 ft Ranieri Soverato powered by 100 hp 4 stroke Yamaha & Yamaha Enduro 8hp

baghira

hahahahahahahahahahahahahhahhah ;D ;D
;D
;D

;D
;D
;D

Tjaba tal-hmar.............Hahah hahahh Tajba hahaha
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

ganni

din qatt ma smajt biha ta wicc il hmar, dawk jghidulhom fliexken. difficli biex imissu, xi 3wks ilu qbadt wiehed fuq ir rixa tal kahli xlief 18, kien fih 1.8kg u jigbed tal ghageb, ovjament bil qasba ax kieku kien jaqta mal ewwel.

dak ikun tumbrelli kbar, u bhal daz zmien ifawru hafna u jghidulhom ukoll tumbrell tal bajd ghax mid dhera daz zmienijiet ikunu bil bajd
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

bigboy

flixken jejdulom gann ????

jien tumbrell nejdlu u vera jkollu xeba bajd go fih. Qbadt hafna minnu dis sens jien

busumark

tajba bikri bdejta int u xorta sabulek kaptu  x jaghmlulek. sa fejn naf jien flixkun qisu tumbrell imma mhux tumbrell. ma nafx kif inhu ezatt. t tumbrell ta bhalissa tumbrell kbir normali

msell

thanks hbieb m hawnx xi hadd jaf x jghidulu bl ingliz hux?

BIKRI

Albatross 380 powered by 9.9 mercury and 3.5 tohatsu.

Wife : "you shall never fish again"
Husband : "find a lawyer"