Nixtieq naqbad xi huta sabiha!

Started by attarda, September 14, 2009, 12:44:49 CET

Previous topic - Next topic

attarda

Hi guys,
hello....din l-ewwel post tieghi.  Jien ghadni beginner fis sajd.  Hut zghir bhal vopi, griewel etc, qbadt kemm il-darba, imma ghadni qatt ma qbadt xi huta sabih li taghtik gibda tajba.

Nixtieq kieku xi hadd jirrakomandali xi post tajjeb mill-art, u forsi anke x'tip ta snanar irrid nuza.

Generalment nistad bil-qasba u is-sufrun, imma issa xtrajt qazba tar-reel u nixtieq forsi naqbad xi haga ahjar min burqax!

Kull suggeriment ikun ferm apprezzat!

robby017

nifthemu wahda u immorru filkas.... saturday caught sargu of c 400-500g with fixed ledger and thursday caught very nice kahli and some sargi using running float technique at night in the NE swells..... 
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

attarda

Pruvajt immur ma xi hbieb ic-cirkewwa xi l-4:00 ta filghodu imma hlief vopi ma qbadniex.

meta pruvajt bil qasba ta l-idejn ghal tal qieh spicca jikolli kollox il-vopi xorta  >:(

il-weeken li gej ma nistax filkass inkellmek ghal ta wara.  Int jinporta jkolli xi 2 ihbieb mieghi kolloha ghadna bidu ta!!

robby017

ifhem... il post li tmur iholl u jorbot... ;) ... tipo... cirkewwa fuq il moll alija mejjet, hlief b'xi naqa xorti al imrejkba pero ilni zmien ma nkalla.... jekk trid naf mmur wahda fost dil gimgha bil qasab.... nurik it teknika u naraw x'jitla.... int m'nejn int ?
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

attarda

Jien fost il-gimgha out of question li nkun nista is-sibt filghodu kmieni biss

Int tista tghidli b'xi post?  Filkass tini privat email jekk ma tridx ixxandru

robby017

aw il postijiet bil 200 euro jinbijaw  ;D   hahahaha.....

my email is robby017@hotmail.com.....

zomm f'rasek li il post mhux kollox... trid tara it temp , il hin ul kurrenti ukoll  ;)
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

robbygee

sewwa qed tejd robby017 naqbel mijak.

bhal ma grali gimgha ilu mort nistad minn xi is sitta u nofs ta filaxija u hlief messit normali ma kellnix u sal nofs il lejl ma qbadna xejn u konna bil hniex tal imperjal u anka klamar frisk kellna u al xi sija u nofs irnexxili naqbad sargu sabih ta 350 gramma ftit iktar minn kwart ta kilo imbad wara dak il hin kull ma qbadna zewg morini

robert

attarda

Sewwa qed tghidu li l-post mhux kollox imma ghall anqas meta l-post jkun tajjeb jkollok can itella xi haga jekk tinzerta temp tajjeb

Perla 165

aparti il post larmar irid jkollok tjb ukol ;) dawn katina uwx. jek wahda minhom (armar, post, hin,kurneti, rih , qamar etcc .... ) hzina mela alura al xjn li qed tamel.
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

malvizzu

Attarda - naf x'jigifieri tkun frustrat taqbad ftit vopi, griewel u xeba zabri daqs xi 5cm. S'intendi nitfa kollox il-bahar ghax tal-misthija tehodhom mieghek. Jien l-istess nixtieq naqbad xi huta sabiha u l-holma tieghi hija li nissara ftit maghha. Izda bix-xewqa qieghed nibqa' ghax hlief morini ma naqbadx. Jekk hawn xi voluntier jixtieq jabbini, is-Sibtijiet u l-Hdud filghodu nkun free - LOL
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP

camkev

Jekk trid taqbad xi mulett sabih biex thoss il gibda nihdok jien,issa ili ma nmur imma l ewwel wekend bnazzi ninzel namel sija!!
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

malvizzu

Napprezza hafna camkev. Ibghatli fuq gamiema@hotmail.com u naghtik il-mobile tieghi.
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP

caldaland

jien mil gzira u jekk trid taqbad xi sirena sabiha ghid lili! lol

bigboy

Trid tara jhallukx tinzel lilek kevin hahahahahaha ax ilek tejd li trid tinzel imma qatt ma narawk hemm hahaj

camkev

Kont naf li ha tajd xi haga hekk,ax mid dera hekk biss taf tghid ja l....... ;)
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.