Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Ghira  (Read 12807 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« on: March 05, 2010, 14:47:00 CET »Ara kemm trid hawn min tugaw zaqqu fid dinja
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #1 on: March 05, 2010, 22:31:36 CET »

Hbieb,
Kienet b'ghafsa kbira ta qalb li kelli naqra kummenti ta disprezz min zewg membri prominenti ta dan il-forum.  Tghiduli biex int gej Gaffer, mela insejtu tieghek fil-bidu ta din il-gimgha.  Appuntu, ghalhekk nitlob ftit l-attenzjoni taghkom ghal dak li jinkiteb, u dak li thoss dak il-hin li tkun qed tikteb, u xi thoss wara meta tirrefletti naqra fuq dak li jkun sar.  
Meta jiena ktibt li ktibt fuq Camkev, kienet reazjoni qawwija ghal dak li kont qed inhosss dak il-hin, u li kont ili ngemma ghal gimghat shah.  Pero, fl-ebda hin ma tigik f'rasek li min naha l-ohra, hemm persuna li tkun qed taqra l-kliem li tkun qed tghid int.  Tista taqbel jew ma taqbilx, imma xorta jibqa l-fatt li wara kollox, kulhadd huwa uman, kulhadd ghandu l-oppinjoni ieghu, u kulhadd jghid ajma fejn iwegga.  U ghalhekk gara li gara.  Setu saru differenti l-affarijiet.  Stajt dak inhar tal-imgarr, nigbed l-attenzjoni ta Camkev u nghidlu bla tlaqlieq xkien jidhirli jien mill-proposta tieghu, biex immur mahhom Lampedusa wara li Rammx induna li kellu impenji ohra.  Heqq, li kien kien u li sar sar.  jien ma tkellimtx, u Camkev qatt ma seta jobsor li jien qed nohodha hekk.  Insomma, l-borma kompliet tithawwad aktar meta certu dubji bdew issiru fatti, pero jibqa l-fatt li stajt nitkellem, izda ghazilt li ma nitkellimx.  komplejt ningemha go fijha, sakemm splodejt.  U appuntu ghalhekk qed nigbed ezempju fuq li gara lili.  Xi jumejn ilu kont qed nahseb wahdi,  ghedt lili nifsi...xhadd b'dak l-argument ma Camkev jien, u xi stajt naghmel jien min naha tieghi biex nevitah.  Certament nghid illum li immisni tkelimt mill-bidu.  Naghmel referenza ghal dak li kont qed inhoss u nara, u nitlob spjegazjoni....forsi l-affarijiet kienu jiccaraw dak-il hin.
Il-punt kollu hbieb huwa li llum qed nara zewgt-ihbieb tieghi hawn, jitghajru kemm jifilhu...u b'qalb tqila nghid 'Jien u CamKev hekkk konna nhar it-Tnejn.  Le hbieb, dan m'ghandux ikun.  Iccaraw l-affarijiet sew min qabel.  
Jiena nghid li hawn hadd ma jghir ghal hadd, u hadd m'ghandu jghajjar lil hadd purcinell...niftahru tant li ahna familja wahda...mhux nghid lil-familjari kultant ma jkollox xi jghidu, anzi..,,,,pero meta jinghadd kollox, ghandu jkun hemm pawza, reflessjoni, u mistoqsija wahda...jekk dak li qed nghid bhalissa jinghadd lili...jien kif nirreagixxi!!.  Ahsbu ftit hbieb.

Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
sirena
Active User
***
Offline Offline

Posts: 240« Reply #2 on: March 06, 2010, 07:03:25 CET »

proset gaffer gest kbir ta rgulija u ghankdu jkun reciproku , wirja ta rieda tghajba.

ghalekk nibqa dejjem nghid li il forum hu familja wahda ghax ghalkemmm  bniedem jizbalja jew ahjar johoda fuq sieq hazina, jiskopri wahdu  u jgharaf fejn zbalja .

nerag nsostni proset tal irgulija
Logged

always want to fish.... why.... cos fun ux!!!
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #3 on: March 06, 2010, 07:10:38 CET »

opps u jien hsibt li il big u lapsi qedin jigbdu saqajn xulxin bhas soltu.......Prosit Joe, ezempju ta' rgulija, bnidem jizbalja u jammetti. Il hsieb tighek nahseb jaqbel mighhu kullhadd li ghandu ftit sens.
Logged
SPITEC
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 809


Fishin Fever Rabat


« Reply #4 on: March 06, 2010, 12:31:22 CET »

Fuq naqra nota nixtieq nigbed l-attenzjoni tal-gaffer li jekk ahwa f'dan il-forum xorta ser ikun hemm il-glied meta nigu biex naqsmu l-wirt.Ara niccajta siehbi! Hbieb hudu l-hajja aktar RELAX u tinhlewx f'dawn l-affarijiet.
Logged

FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #5 on: March 06, 2010, 13:15:45 CET »

Prosit Gaffer. Il-kummenti li ktibt juru rgulija u maturita kbira. Well done.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #6 on: March 06, 2010, 16:38:58 CET »

Amen!
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
Spirit of Jason
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 115« Reply #7 on: March 06, 2010, 16:43:39 CET »

Sorry guys, but this is all double dutch to me.

Captain Gus.
Logged
robby017
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2046WWW
« Reply #8 on: March 06, 2010, 17:02:47 CET »

nothing related to fishing Gus  Wink ...... so don't worry mate ...... when are we meeting??? send me email or pm in that case, i'm free tonight.
Logged

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #9 on: March 06, 2010, 17:35:32 CET »

Sirena, malvizzu, SPITEC, TaKinu....hekk ghandhom ikunu l-affarijiet.  Dan jghodd ghal kulhadd. 
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
sirena
Active User
***
Offline Offline

Posts: 240« Reply #10 on: March 06, 2010, 18:44:35 CET »

hekk hu habib , ta min inehhi il kappel vera rgulija li mhux kullhadd lest li jifimha.

haqqek 5star habib ghalkemm ma nafekx in ragel fuq l lirgiel ghalija
Logged

always want to fish.... why.... cos fun ux!!!
bigboy
Guest
« Reply #11 on: March 06, 2010, 20:00:21 CET »

Gaffer bil kitba li ktibt urejt li kulhadd jisbalja u kulhadd jista jaraf dak l izball li jkun ghamel !!! Wink

Pero min naha tijej fuq dan l incident hija kemxejn difficli dwar kif irrejagixxejt dan ghaliex il malti jghid li il kelb il mismut kull ilma jahsbu mishun Sad U la tkun ittimbrat bhala giddieb hadd ma jemnek !!! Jien mghandi ghaliex nejr al hadd ghax ghal grazzja t' Alla ghad andi 18 - il sena u ghandi dajsa ta 20 pied u mil hut miniex nieqes l aqqas, fejn stajt nejn dejjem ghent lil dak li jkun sabiex jaqbad huta u dan jistaw jixdu shabi. Issa jekk alla jrid sena ohra jekk ma jinqala xejn ikolli dajsa ohra ikbar u ahjar milli ghandi u jekk il bambin jibqa jiftakar fijja mandix alfej ma naqbadx zewg hutiet ukoll.

L ahwa ftakru wahda li bil gideb hadd ma jihu xej dak li ghandu huwa ghalih u hadd izjed!!

Jien kelli hafna nies jghiru ghalijja u dan jixduh shabi Bertu u Kris pero qatt ma tajt kass ta hadd, jien gili filghaxijiet kont is sugget li jitkelmu fuqu filghaxijiet dan ghaliex irnexxili naqbad zewg sajdiet hut tal qih meta hadd ma kien ed jaqbad xej.
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #12 on: March 07, 2010, 00:42:39 CET »

Fid dinja KULHADD jizbalja alurra kulhadd irid jara tieghu ax xi kultant tara tan nies u tijak me tqisux.
Insoma jalla il gid
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM