• Welcome to Malta Fishing Forum.

auxiliary outboard

Started by robshel, June 24, 2010, 09:55:16 CET

Previous topic - Next topic

robshel

aw hbieb ghandi dghajsa albatross 16ft u qgheda boutboard suzuki 85hp...issa xtrajt mutur nissn 8hp biex nuzah spare ghalli jista jinqala...issa il problema tieghi number 1 ma nafx jekk hux bsahtu bizzejed ghall din id dghajsa...u numbr 2 il post fejn jehel mhuwiex daqshek handy biex tuzah ghax hu ma jahdimx blistering bhall iehor...nista nivvintalu x haga biex inkun nista inlahhaq il handle tieghu sew thanks.....
iffisat fuq is sajd

robby017

ahna ghanda 9.8 nissan al daghjsa 18foot bil 140...... u tmexxi speed tajjeb.... circa 4-5 knots on 3/4 throttle...... il kundizjoni tal bahar iholl u jorbot + il kurrenti.......
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

robshel

kif jirnexilek tlahqu il handle tal mutur imma rob biex timanigjah sew
iffisat fuq is sajd

camkev

zidlu bicca katusa mijaw u tahdem ahjar.
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

robshel

skuzani ta ghax jien indum biex nifhem...jigifiri inzidlu bicca katusa u orbota bxi clip mal handle imma rigward foward u reverse ma tistax tghamel mod iehor mhux hekk..thanks hbieb
iffisat fuq is sajd

camkev

Hekk hu,sib katusa li tidhol issikata mal leaver,rigward il gear naqra difficli.
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

robby017

ahna l auxiliary wahalnih fejn normalment jehel il mutur il kbir, pero, imbad il mutur il kbir inhadimlu bracket solid stainless steel li twahhal ma wara tad daghjsa..... allura, mis seat ta wara insuq bla problemi.... + id daghjsa taghna ghanda l console fin nofs imma quddiem is seat ta wara. (mhux centre console imma fl ahhar tad daghjsa)
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

robshel

thanks hbieb issa niprova insib pipe u nwahlu issikat...u naraw kif immoru
iffisat fuq is sajd

robby017

uza pipe tad drain tal plastic, ghandek tahdem tajjeb
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

robshel

iffisat fuq is sajd