• Welcome to Malta Fishing Forum.
Main Menu

yamaha

Started by robshel, July 06, 2010, 14:25:46 CET

Previous topic - Next topic

robshel

aw hbieb qed nithajjar nixtri yamaha 75 outboard....xtahsbu tajbin jew....u rigward hela kif inhuma ghax xbajt nibla kanen allura nahseb li ajr il gdid mhawnx....
iffisat fuq is sajd

busumark

jekk ha tixtri gdid ixtri 4-stroke jew direct injection. izjed ghaljin mit 2-stroke imma jahlu inqas specjalment jekk ha tuzah hafna drabi.  jekk ha tuzah darba kultant trid tara kemm hija d differenza fil prezz u tara tahlihomx petrol

robshel

iffisat fuq is sajd

benri

jekk interessat fil-yamaha tista ukoll tmur ghand il- HiTec u tara is-Selva. il-cover ta' barra biss jismu Selva ghax minn gewwa kollox Yamaha!
I'd rather be fishing.....

robshel

tafu bejn wiehed u iehor kemm huma bhala prezijiet ghax jien li behsibni nixtri talbuni 1500 maltin gdid fjamant gol kaxxa
iffisat fuq is sajd

busumark

icekja sew fuqu l mutur ax 2-stroke ma jistawx ibijawh izjed. biex ibijawh gdid irid ikun ga iregistrat go l ewropa qabel certu sena li ma niftakarx x hini ezatt.
igiefiri oqod attent li mhux tixtrih imbad ma tkunx tista tiregistrah

robshel

grazzi veru naprezza pariri bhall dawn hbieb
iffisat fuq is sajd

alex651

kif bqajt sihbi? xtrajtu?

ok ghar registration ta 2 stroke gdid jew?

robshel

iwa ta xtrajtu u rregistrajtu imma ghadu mhuxghand ghax sdu sifer hmisax....kif ikun gandi inkelmek fori inwahluh...thankshabib
iffisat fuq is sajd

alex651

prosit tajjeb sihbi. fidejk mela