fishing with tumbrell for sawrell

Started by tancred, October 26, 2010, 10:27:18 CET

Previous topic - Next topic

tancred

what type and size of hooks are best?; keeping a piece of skin on the bait gives it more consistency, but will it be just as attractive to the sawrell? what about salted tumbrell?

Robby9

Sawrell eats anything but tumbrell its more good because of its odour.I caught sawrell tal imperjal with shrimps(gambli).

albatros

Minn fejn qed taqbdu sawrell bhallissa?

mal fishfarms?

robby017

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

camkev

Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

Robby9

Awn xi hadd andu xi ftit tumbrell al bejgh as sawrell?

annati 11

mill art ed jaqbdu Sawrell bhalissa jew u minfej ? smajt li mil marsa u mil belt ed jaqbdu jien..

LapsiBoy

Ix xatt invasat bis sawrell dis sena. Jin kulimkien rajtom min naha lohra ta malta u kulimkien fi kwantitajit mux hazin....
Il  marsa u il belt tajjeb ukoll ax rahal gdid inkun skola jin u kemm il darba ninzel sa ras hanzir u dejem jaqbdu xi 2

J_Z

Quote from: annati 11 on November 03, 2010, 23:43:23 CET
mill art ed jaqbdu Sawrell bhalissa jew u minfej ? smajt li mil marsa u mil belt ed jaqbdu jien..

l-uniku post minn fejn qatt qbadt sawrell tal-imperjal mix-xatt kien minn fejn illum hemm il-waterfront il-belt, xatt il-kurcifiss.

Qed nitkellmu xi 16 jew 17 il-sena ilu.... konna nistadulu bil vopi shiha fuq paternoster.

Konna naqbdu l-vopi dak il-hin bil-kulpara u nillixkaw fuq snanar 6 fuq paternoster.... minn dak is-sajf l-hawn qatt ma qbadt sawrella tal-imperjal ohra..... :-(

Joe

Granitu

il belt fejn il pixkerija mimli sawrell ta l imperjal habib ta... das sajf kulhadd qabad min mar ghalih
Good season so far.....

J_Z

Quote from: Granitu on December 09, 2010, 15:19:33 CET
il belt fejn il pixkerija mimli sawrell ta l imperjal habib ta... das sajf kulhadd qabad min mar ghalih

biex qed tistadulu?

robby017

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

J_Z

Quote from: robby017 on December 09, 2010, 15:31:48 CET
aqra it titlu u tkun taf

minn meta infetah it-topic issemmew hafna tipi ta lixki.... skond int bit-tumbrell biss qed jistadu ghas-sawrell tal-imperjal?

Granitu

habib s sawrell tinqabad b hafna lixki ta,

tumbrell facli biex ssibu u rhis, imma min uza bicciet tat tonn(mignun-dak tieklu), bicciet tal plampti, sardin, kubrit, tunnag, pistinun u qabdu fuq kollha, dment li xi haga li fiha d demm s sawrell tmiss ta-

jin nrejjex kont ghaliha wara li nkun diehel minn xi dive filghodu. fiha siegha nejk.

l kbar iktar difficli habib, bil harpoon qbadt kbar imma iktar tkun ma l irdum mbghad
Good season so far.....

J_Z

Quote from: Granitu on December 09, 2010, 15:59:04 CET
habib s sawrell tinqabad b hafna lixki ta,

tumbrell facli biex ssibu u rhis, imma min uza bicciet tat tonn(mignun-dak tieklu), bicciet tal plampti, sardin, kubrit, tunnag, pistinun u qabdu fuq kollha, dment li xi haga li fiha d demm s sawrell tmiss ta-

jin nrejjex kont ghaliha wara li nkun diehel minn xi dive filghodu. fiha siegha nejk.

l kbar iktar difficli habib, bil harpoon qbadt kbar imma iktar tkun ma l irdum mbghad

ha nghidlek hajjartni ta' veru....

ilni hafna zmien ma nistghadlu... jekk ma jinqala' xejn dal-weekend nipruvalu minn hdej il-pixkerija bit-tumbrell....