Good Outboard Mechanic

Started by rixa444, March 17, 2011, 20:14:24 CET

Previous topic - Next topic

rixa444

Xihadd jaf xi mekkanik li jsewwi muturi outboards pls??

Granitu

Good season so far.....

rixa444

Mhux tieghi, imma ta siehbi. Andikun Mariner qalli.

robby017

ahna ghand wiehed Tony ninqdew..... Offshore Garage, qieghed l msida wara tas Citroien ul BMW
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

rixa444