Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Buccaneer 120 (12ft) or Bahri/Kaptan 13ft??  (Read 12343 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
andrew
Active User
***
Offline Offline

Posts: 7


« on: May 08, 2011, 10:22:03 CET »

Hbieb,

Qed ndur u naqqad biex nixtri dajsa zghira ghas-sajd. Jien ntella u nizzel wahdi allura ma ridx xi haga kbir u ukoll karozza vitz ghandi. Qed jogobni hafna il buccaneer 120 ax fond u wisa ad daqs li hu, jew nkella immur ghall kaptan jew bahri 13. Xi hadd ghandu idea fuq il buccaneer 120 ax vera laqatni u bhala mutur kont namillu 25 4 stroke. Xtahbu please? Grazzi  Smiley

Andrew
Logged
TaKinu
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 95« Reply #1 on: May 08, 2011, 10:53:56 CET »

Jien sea rover ghandi tal-buccaneer.  Kuntent hafna habib. Nista nghidlek li ma ddispjacini xejn u qatt. Issa ser tghalaq 10 snin ghandi. Nassigurak ukoll li charlie u Nicky tal-buccanner huma nies mill-ahjar u jibqghu t'ghajnuna kbira ghalik.
Ifhimni Kaptan hija dghajsa tajba wkoll CERTU rqaqat li tfittex  jaghmlu d-differenza.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #2 on: May 08, 2011, 10:56:12 CET »

mill ftit esperjenza li ghandi il Kaptan jipplanja hafna malarj u tista toghoqod fil poppa. Ma jxarbekx daqstant fil mewg. rigward mutur l'ewwel ara kemm ser tkunu nies. ghax bi tnejn minn nies u irkapti tas sajd malajr tibda tarah slow. Imbad skond kemm ser trmur fit tul. Insomma kollox jaghllem
Logged
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #3 on: May 08, 2011, 14:33:31 CET »

Sa sena ilu kont fl-istess ilma tieghek Andrew. Domt kwazi sitt xhur sakemm iddecidejt x'se nixtri. Ghal kwazi 8 snin jew aktar kelli frejgatina b'mutur 9.9HP izda wara xtaqt xi haga ftit akbar biex apparti s-sajd inkun nista' ndur dawra mal-familja (mara + 2 tfal).

Rajt ammont ta' dghajjes sew. Petecraft, Buccaneer, Kaptan, Poseidon (HiTec Marine), tal-Mecca, tar-Ratal, etc. Fl-ahhar kont wasalt biex nazel bejn tnejn - Petecraft jew Buccaneer.

Ma' Charlie tal-Buccaneer mort zewg sea trials fuq Buccaneer 13ft b'mutur 50HP Honda. Nista' nghidlek li ragel mill-ahjar u jisma' u jghinek f'dak kollu li trid.

Mort ukoll ma' Mario tal-Petecraft ghal sea trial fuq dghajsa Fastfisher 14 Open b'mutur Tohatsu 50HP. Mario u hutu Christian u Simon, kienu ta' ghajnuna kbira. Mort kemm-il darba l-workshop u dejjem nibbumbardjahom bil-mistoqsijiet. Bil-pacenzja kollha, avolja kienu jkunu imhabtin hafna bix-xoghol, kienu jirrispondu ghal kull haga li kont nistaqsi.

Iz-zewg dghajjes ghogbuni izda fl-ahhar mort ghal tal-Petecraft. Il-finish li ghandha d-dghajsa ihabbatha facilment ma' dghajjes ta' barra. Fuq il-bahar sibtha soda hafna, anke meta dorna fuq genb wiehed fuq speed qawwi, baqghet stabbli mmenx. Il-fatt li hija fonda minn gewwa taghtik ukoll aktar sens ta' sigurta.

Mutur kont bejn Suzuki 50HP 4-stroke u Evinrude ETEC 50HP 2-stroke Direct Injection. Xtrajt tal-ahhar ghax ghandu s-sahha tat-2-stroke izda ekonomiku nahseb aktar minn 4-stroke. Plus huwa ehfef minn 4-stroke. Darius ta' RLR Gzira kien ta' ghajnuna kbira fl-ghazla tal-Evinrude. Il-fatt li ghandhom l-ewwel 3 snin jew l-ewwel 300 hours minghajr service jurik il-kapacita ta' dawn il-muturi.

L-ahhar ghazla hija dejjem f'idejk. Trid tqis ukoll kemm huwa l-budget tieghek. Ara kemm se tkunu nies fuq id-dghajsa u b'hekk tiddeciedi x'sahha ta' mutur trid. Taghzilx ghall-argument mutur 30HP biex tiffranka l-flus ghax jekk tkunu 4 min-nies se tbazwar il-mutur u tahli hafna aktar petrol. Mur ghall-akbar mutur li tiflah id-dghajsa. Jien qghadt fuq nies li jifhmu hafna aktar minni fuq dan il-forum u llum ma jiddispjacini xejn.

Nawguralek li tixtri x'tixtri jkun ghal qalbek u tgawdiha.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
andrew
Active User
***
Offline Offline

Posts: 7


« Reply #4 on: May 08, 2011, 17:23:57 CET »

Thanks nies naprezza hafna il kummenti Smiley jien miniex maggel biex nixtri u ha nibda nara buccaneer id diehla. Tiprova trid fuq il bahar u tara kif tmur ux Smiley jien li rridu as sajd u 2 persuni max. xtaqt xi haga bhsahhitha ax forsi l quddiem nixtieq niprova id deep sea fishing Smiley
Logged
Shaftbomb
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 185


« Reply #5 on: May 08, 2011, 21:19:50 CET »

Ahsibha ftit siehbi ghax 12 l-pied wara sena tibda taraha zghira wisq, it-tbandil u c-cokon jibda jdejqek.....
Logged
fisheye
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 343


« Reply #6 on: May 09, 2011, 05:37:20 CET »

Hi Andrew welcome fuq il-forum jien u naqra il-post tieghek innutajt xi punti mportanti li wiehed irid jiehu inkosiderazjoni.  Perezempju il-karozza vitz, meta jien ipruvajt nigbet buccaneer 147 bil-vitz tal-mara sibta difficli hafna, fit-triq il-karozza ma kinietx stabbli u fis-slip trid tigbida bil-habel ghax ma tellax inkella. Igifieri inti ftit limitat fil-kobor kemm tista tkabbar. Mill-banda l-ohra jekk tixtieq tistad deep drop fishing trid tohrog il-barra, jekk thares lejn mappa tal-bahar lokali tinnota li biex il-bahar jibda jfondi u jaqbez il-100 metru trid tohrg il-barra fil-maggoranza tal-postijiet. Jigifieri trid issib bilanc bejn dak li tixtieq u dak li hu prattikabbli. Pero fuq il-bahar il-kobor qatt ma hu telf u 2piedi f'dajsa jghamlu differenza. good luck 
Logged

Buccaneer 147 powered by Yamaha 85
andrew
Active User
***
Offline Offline

Posts: 7


« Reply #7 on: May 11, 2011, 09:17:39 CET »

Thanks fisheye... filfatt ekk hu irrid insib dak il bilanc. Ovjamenet it temp kollox inbat ux tkun limitat aktar jekk jkollok xi haga zghira. Smiley Thanks
Logged
Lexxun
Active User
***
Offline Offline

Posts: 10« Reply #8 on: May 12, 2011, 16:13:57 CET »

aw habib jien andi bucaneer 13ft lahhar mudell u mutur andi yamaha 40 4 stroke u qed najdlek ma jidispjacini xejn li xtrajta... ax dajsa tajba kemm as sajd u kemm biex tmur mal hbieb jew mal familja sa awdex jew sa kemuna..... il mutur hu naqa hsieb xtamel ax jekk ma tkunx bsahhita tibda idejqek wara ftit. imma 13ft b 40 yamha nista inserahlek mohhok li tigri u tiplanja mal lewwel u andek fejn tiehu sija pjacir ta veru... good luck 4 your choice!!!!!!
Logged
Lexxun
Active User
***
Offline Offline

Posts: 10« Reply #9 on: May 12, 2011, 16:16:18 CET »

ehhh bilhaq ax kont ha ninsa jien peugot 106 andi u nigbidha tajjeb id dajsa.... looool
Logged
andrew
Active User
***
Offline Offline

Posts: 7


« Reply #10 on: May 13, 2011, 18:14:44 CET »

grazzi siehbi jien filfatt xi haga ekk bi hsiebni narma. issa nipruvawhom ftit ux Smiley
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3