Main Menu

Sajd mill rdum

Started by SpaguJr, October 17, 2011, 13:20:38 CET

Previous topic - Next topic

SpaguJr

Xtrajt qasba ghal sajd mill irdumijiet... 4.5meters..
xtirikumanddaw reel naghmel fuqa u xlief jew braid nuza???

Robby9

jien andi reel okuma tajjeb jew xi reel shimano tajjeb ukoll basta ikun xi size 5000 u natik parir l ahjar braid(xi 0.20) u bicca flourocarbon(0.45mm) fl ahhar.braid l ahjar ax tista iccekken xi daqsxejn ir reel

SpaguJr


robby017

kemm trid tonfoq spagujr..... skond il budget nghidulek x lahhjar
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

Robby9

okuma beachcaster 630 b 50 euro tehles(minajr braid ax il braid xi 25euros) u andi daiwa AG5000A5(xi 80 euro xrajtu bil braid b kollox)

SpaguJr

10x habib... naprezza hafna

J_Z

Jekk se tistad minn irdumijiet gholjin u fej hemm naqra fond mhux hazin fil-bahar m'ghandekx ghalfejn thares lejn anqas minn 10,000 Shimano.

Jien meta kont nistad mill-gholi sew kont nuza Shimano Exage 10000 u xlief .65mm, braid ma jghogobnix ghal dak ix-xoghol ghax jekk ihokklok mal-hafiet tal-irdum jinqata qisu mhu xejn.

Xlief .65mm jinstema naqra goff izzejjed imma f'certu postijiet ma tista qatt tghid ma xix tiltaqa' specjalment billejl.

Robby9

imma skond x braid tixtri ta jien braid 0.20mm qatt ma inqatali s issa u reels tijaj zghar ax bil braid mimlijin.andek ragun fuq il hxuna tax xlief ax ma tistax tghid ma xix tiltaqa veru.

xiki

Ha najdlek habib jien kollox bil 0.50mm kont narma meta armajt birqaq dejjem tlift il hut Vera li bi xlief 0.22mm tkun sajjieda aktar imma jek twehhel xi sargu pal tal bajtar qas ixoma 0.22mm bi snienu zment li ma tkunx lucky u titholu bejniethom.

robby017

0.20mm braid xiki, ghal gol reel qed jghid robby9.... mhux ha jaslu hemm snien is sargu!!!

al irdum bi nhar, xlief 50 tajjeb gor reel li jiflah iqandel u xlief 0.35mm al ferghat

bil lejl kieku inhaxxen il ferghat sa 0.40mm
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

bigboy

u jekk jahbat fuqek xi dimonju Robby ?????  jew bis 0.70 jew xejn ahna :P

rammx

jien ukol b-okuma beachcasters armat (ghandi 3 minnom)...xlief 50mono....braid qad muzajt ghax kif qal JZ ekk jmiss ma ma xi blat malajr jinqata ...
fuq ir reel li nista nghid li gringu ta 4kg tellajtu min xi 30metru gholi .. u veru mux expensive ghal kwalita li ghandek

J_Z

Quote from: rammx on October 20, 2011, 09:53:18 CET
jien ukol b-okuma beachcasters armat (ghandi 3 minnom)...xlief 50mono....braid qad muzajt ghax kif qal JZ ekk jmiss ma ma xi blat malajr jinqata ...
fuq ir reel li nista nghid li gringu ta 4kg tellajtu min xi 30metru gholi .. u veru mux expensive ghal kwalita li ghandek

gringu ta 4kg tellajtu min xi 30metru gholi = :D :D :D :D :D :D :D :D :D (BIG FUN)

rammx


robby017

filkas qabez ghalih int bigboy..... .35mm tajjeb ikun jiflah mal 15kg fuqu..... kwazi qas il qasba ma tkun tiflahom.
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work