il pastella

Started by eman ciantar, November 18, 2011, 22:24:39 CET

Previous topic - Next topic

eman ciantar

jien xrajt pastella ghal mulett issa bhala harira ghandi 0.18 u qasba tal idejn 6.00 metres u sunnara size 10 tejt gharmar tajjeb issa il pastella izidila xahaga mahha ilma u igiba agina ma trijg tamlila xahaga ohra pls help

placebo

ma hemmx ghalfejn wahida bizzejjed il pastella u  armat tajjeb tinkwetax ;) ipprova istad go post li hemm xi 4 mtr fond ghax inkella ma tlahhaqx bil qasba 6mtrs. Istad daqs xiber il fuq mill qieh prova
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

eman ciantar

iz zurrieq tajjeb mela issa ghalf tejt xnamel ghax qat mamilt ghalf tistaw tejduwli xnixtri pls

placebo

iz zurrieq ma tantx ghandek cans taqbad mulett ghax hemm il fond u jekk ikun hemm ikun mulett tal passa trid tistadlu fil qiegh hafna hemm ... iktar ghandek cans gewwa xi port. Imma jekk toqghod iz zurrieq tista tistad xorta dik is sajda jekk ikun daqsxejn bahar imqalleb u forsi taqbad xi xilpa jew sargu ..... importanti tistad meta il bahar ikun naqra imcaqlaq .... oqod innota sew u tara xi hadd jistad hekk ha titghallem minghandu
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

eman ciantar

Bhal lum tajjeb Iz-Zurrieq
thanks