Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: irrijt nixtri mutur sper  (Read 10972 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
eman ciantar
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« on: January 28, 2012, 21:24:52 CET »

jiena ghandi dajsa 13.6 ft issa jiena irrijt nixtri mutur sper imma tejt xlahhjar 5 hp 4 stroke
 jew  ikbar pls help
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #1 on: January 28, 2012, 21:34:12 CET »

jiddependi kemm thobb tghabbija piz u hemm is-soltu tohrog il-barra habib.dawn kollha jiffetwaw.jaf hemm ragunijiet ohra wkoll li bla dubju jighduhomlok il-membri l-ohra.
Logged
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #2 on: January 29, 2012, 10:32:47 CET »

bejn 6 hp u 5 hp mhux sipost hemm xi diferenza kbira fil piz. dejjem ahjar daqxejn izjed sahha
Logged
eman ciantar
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« Reply #3 on: January 29, 2012, 13:30:19 CET »

jien ghall bucanner ta i3 feat u jien nabbijla nies 3 tejt xnamel6 hp jew 9.9
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #4 on: January 29, 2012, 15:07:42 CET »

9.9
Logged
eman ciantar
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« Reply #5 on: January 29, 2012, 15:42:47 CET »

isa tejt min fjn nixtrih gdid
Logged
yogi
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 67


« Reply #6 on: January 29, 2012, 16:40:03 CET »

suzuki or yamaha
Logged
eman ciantar
Active User
***
Offline Offline

Posts: 29


« Reply #7 on: January 29, 2012, 19:18:11 CET »

yamaha
Logged
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #8 on: January 29, 2012, 19:20:21 CET »

x hinu l mutur tan nofs biex tara kemm ha ikollok piz fuq wara meta toddhom t tnejn
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #9 on: January 30, 2012, 12:03:37 CET »

habib ntik parir fuq il yamaha.

Tixtrix muturi zghar sa 8hp ghax jinstaddu hafna jekk ma tkunx bniedem li tiehu hsiebu u tuzah frekwenti.

Personali habib bhala outboard nippreferi mercury jew mariner ( l istess magna ghandhom minghalija - brumswick)

Xbajt niftah minnhom bis sadd - muturi tajbin immens mekkanikament imma l metall taghhom "jimrad" - l godda s issa mux hazin imma ma nafdax yamaha kieku minnek.

Personali ghalija l mercury/mariner (d differenza hija l brand u finishing) bhalissa qed joffru muturi tajbin hafna fis suq ghax xol li trid.

Jekk ma tridx tonfoq hafna hawn ukoll muturi Selva li huma magna ta yamaha imma jinbieghu b nofs l prezz ta yamaha.

Logged

Good season so far.....
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #10 on: January 30, 2012, 14:41:30 CET »

x hinu l mutur tan nofs biex tara kemm ha ikollok piz fuq wara meta toddhom t tnejn

Ara sew x mutur andek fin nofs ax 9.9 mhux hafif, u wara kolox trid tara kemm titbijad ax toqod tixtri muturi spare kbar, piz zejjed narah. Jekk tistad jew tuh max xatt qas haqq mutuwri kbar. Jien 13" andi u tan nofs 25hp. Tejjeb pero zgur li ma npggiex 9.9hp bhala spare.

Granitu: fuq selva ma najd xejn pero ma nistax nifem din il haga li huma l istess bhal yamaha.
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #11 on: January 30, 2012, 16:21:37 CET »

bhala magna emic huma l istess magna yamaha 2 stroke (llum discontinued).

l mariner ezempju ghandu l istess magna tal mercury.

Biex isir iktar marketing inholqu brands u l istess prodott ikun branded differenti. B hekk tinholoq speci ta kompetizzjoni bejn prodotti maghmula mill istess kumpanija

Issa l agenti malta igibu mariner u mercury ezempju. Nista nghidlek li mill fabbrika jitilqu bl istess prezz, pero jinbieghu prezz differenti Malta.

Jekk taqbad parts catalogue ukoll tiduna li certu parts huma l istess. Jien ma kontx nemmen, imma meta tara l affarijiet b ghajnejk ma tibdiex temmen.

Jaf ikun emm varjanzi, pero huma simili hafna. Li nnutajt li bhala muturi s selva li m hemmx l finish u rfinar tal yamaha. Pero jinbieghu gili kwart tal prezz tal yamah.

Li jghodd emic imma hafna drabi hija l mekkanika u f dak r rigward l mekkanika hija simili hafna jew l istess tant li certu parts jew l parts kollha huma l istess. pero tmur ghand l agent tal yamaha (tafu min hu) u tixtrihom 4 darbiet iktar.

Nheggigkom ukoll ssaqsu meta tkunu ha tixtru parts, tiskantawx li ssibu gaskets ta mutur ikun ezatt bhal tieghek u jkun ta ditta differenti. Hafna mill profitt mill outboards ma jsirx mill outboard, imma mill parts li jkun em bzonn tixtrilhu.

Dil gimgha mort nixtri impeller ghal magna volvo li m ghand hanut partikulari sibtu 23 euro, packaging tal volvo. Meta fittixt iktar fuq l pompa sibt li tigi mwahhla fuq magni ohra apparti l volvo u sibta bil prezz ta Eur 10.65. coded differenti brand differenti, pero l istess prodott.

R realta hi li hawn hafna serq fil wicc
Logged

Good season so far.....
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #12 on: January 30, 2012, 18:35:04 CET »

jien meta kont rajt is selva 40hp kien tani prezz ta fuq 5600 euro bid discount u tal yamaha 40hp fuq 6200euro minajr ebda discount. Ma rajtc li hemm xi differenza kbira fil prezz, wara kollox tigi biex tbijaw selva jibqa selva u yamaha dejjem yamaha, b kull rispett lil agenti.
Logged
yogi
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 67


« Reply #13 on: January 30, 2012, 19:28:23 CET »

isma kolla tqal ta ek 9,9 malajr jizen xi 45 kg il 4troke fuq dajsa zajra ikollok  90kg muturi igifiri tnejn tqal jigu matanc i idea tajba. wahal wihed zajr

Logged
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 853


« Reply #14 on: January 31, 2012, 09:09:13 CET »

Jien fuq dghajsa Fastfisher 14 Open u mutur 50HP Evinrude ETEC qed nithajjar nixtri jew Honda 5HP jew Suzuki 6HP. Dwar il-Honda l-mekkanik tieghi qalli li huma ekonomici hafna, smooth u trouble free ghax ghandu wiehed hu stess. Is-Suzuki kulhadd jaf li huma muturi eccellenti u l-agent taghhom huwa tajjeb hafna wkoll. ll-Honda qeghdin xi 1385 Euros izda s-Suzuki ma nafx ghax bhalissa l-agent m'ghandux. Qalli li ghandhom jidhlu fi Frar. Jien nippreferi Suzuki anke ghall-fatt li bhala toqol jizen 24.9kg filwaqt li l-Honda jizen 27.2kg.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[November 14, 2022, 06:57:13 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM