• Welcome to Malta Fishing Forum.

Domanda fuq in nassa

Started by neicassar, June 04, 2012, 22:42:35 CET

Previous topic - Next topic

neicassar

adni kemm xtrajt nassa il forma tahha ija ta kaxxa u i qeda gejja il gewwa mandiex toqob biss tista idahal idejk go fija u ekk imma memx toqba tider illum pruvajta imma ma qbat xejn  jista ikun nassa ija hazina jew lalf  gobon bil hobz?

L-Ghaxqi

iccekja ax wisq probabli hija nassa tal qarnit li andek int...fdak il kaz prova waddab kocc bicciet tal hut jew granci

Kevin G

aktar nahseb dik qisa nassa hadra li jzomu il lixka hajja fija ( forma ta kaxxa rektangolari bix xibka hadra)
The Sea Sweeper :D

L-Ghaxqi

kevin G dik li qed tajd int jajdula barrada...pero mill-ispjegazzjoni li qalilna neicassar ma tantx kien helpfull biex najnuk...ahjar titfalna ritratt habib u najdulek ezatt xini ;)