Ghadni nibda

Started by danieltabone, August 18, 2012, 00:26:50 CET

Previous topic - Next topic

danieltabone

Hello fellow firing lovers

Jin ghadni nibda nistad xi zewg't sjuf ilu u l-aktar li naqbad huwa hafna cawl u forsi xi kahli u ludi l'hemm u l'hawn.

najdilkom il-verita iddejaqt naqbad da l-hut zajr. Jin nuza Qazba ta fuq l-id ta 6 metri, b'zewg snanar, 3 comb u suffrun komuni.
l-aktar li immur nistad huwa iz-Zonqor Wied il-Ghajn.
bhala lixka nuza gambli.

tistaw tajduli x'qed nghamel hazin u jekk jaqbillix narma b' tar-rill.

The_Gaffer

Hello daniel Tabone,
Ma qed taghmel xejn hazin, ghax zonqor point dak il-hut hemm x'taqbad.  Ipprova bnadi ohra, u esperementa ftit b'tatitici ohra bhal per ezempju tistad ghal mulett. B'tar Reel, dejjem qed tiftah ic-cans tieghek ghal akter speci ta hut. 
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

rodfar

jekk ha tarma tar-reel az zonqor prepara daqxejn xolfa mhux hazin ghax tehel hafna hemm, imma jaghmel il-hut ukoll. ifem tistennix xi kobor ta

L-Ghaxqi

jekk trid il kobor mur lawstrajla :P haha ifem minn ma l-art bdak it tip ta sajd mhux ha taqbad hut kbir...(kemm bil-qasba ta l-idejn u kemm b'dik tar-rill) li it-tnejn huma 2 modi differenti ta kif tistad.

sg

milli nista nifhem hut kbir jaqbduh bid-dghajjes u meta johorgu mili 'l barra normalment...

caldaland

hut kbir insertaturi habib.

L-Ghaxqi

le....andkom zball hut kbir jinqabdu mill art...just mhux bit teknika u larmar li andek inti.

caldaland

meta nighdu kbir,kemm kbir?

L-Ghaxqi