Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Bottom fishing electric reel  (Read 8634 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
pedro63
Active User
***
Offline Offline

Posts: 16

Petecraft 16 - Evinrude 75hp


« on: August 27, 2012, 19:59:52 CET »

Jien immur nistad ghal qiegh, bazut etc u ga ghandi miya epoch x4. Qieghed nahseb biex nixtri electric reel iehor izda qieghed indeciz bejn miya epoch x4 hp jew x5. Nixtieq li ir reel li nixtri inkun kapaci inteella hanzir jekk ikolli xorti naqbad. Xparir itttuni? Grazzzi
Logged
OKUMA-1976
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 141


« Reply #1 on: August 28, 2012, 16:08:26 CET »

KRISTAL FISHING
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #2 on: August 28, 2012, 17:54:12 CET »

and look no further.
Logged
pedro63
Active User
***
Offline Offline

Posts: 16

Petecraft 16 - Evinrude 75hp


« Reply #3 on: August 28, 2012, 22:18:25 CET »

thanks. I checked the XL410 and also the XL 601. the  XL410 is a Bit expensive compared to the other as there is the need to Buy a rod also :s Undecided
Logged
pedro63
Active User
***
Offline Offline

Posts: 16

Petecraft 16 - Evinrude 75hp


« Reply #4 on: August 30, 2012, 10:54:36 CET »

Hawn xi haddd jaf bxi hanut fi sqallija li jbiegh kristal fishing reels thanks
Logged
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 853


« Reply #5 on: September 03, 2012, 07:06:28 CET »

Jien immur nistad ghal qiegh, bazut etc u ga ghandi miya epoch x4. Qieghed nahseb biex nixtri electric reel iehor izda qieghed indeciz bejn miya epoch x4 hp jew x5. Nixtieq li ir reel li nixtri inkun kapaci inteella hanzir jekk ikolli xorti naqbad. Xparir itttuni? Grazzzi

@Pedro63 - Habib tieghi qabad u tella' hanzir ta' 36kg bil-Miya Epoch Command X4 HP. Kellu wkoll l-X5 izda sab li ma kienx b'sahhtu bizzejjed u ghalhekk bieghu u xtara X4 HP iehor. Il-Kristal Fishing huma aktar robusti u heavy duty u jekk veru trid tarma bis-serjeta, ikkonsidra dan il-prodott. Il-mekkanik tieghi ghadu kif xtara 2 u naf sew x'qed nghidlek. Tista' tuzah ukoll bhala downrigger biex trejjex ghal mal-qiegh ukoll.

Idealment irid ikollok dghajsa li ma trid tkunx zghira biex tarmah. Jien ghandi wahda ta' 14-il pied u jkun ftit ingombru biex narmah. Il-hand electric reels ikun aktar prattiku ghalija. Izda jekk id-dghajsa li ghandek hija akbar mur ghall-Kristal.

Ikkuntattja lil Okuma-1976 li huwa l-agent ewlieni taghhom hawn Malta. U ghandu 100% aftersales. Kummenti fuq dan il-forum f'sections ohra jistghu jikkonfermawlek li qed nghidlek.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
busumark
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1114« Reply #6 on: September 03, 2012, 17:55:39 CET »

malvizzu jiena wahda ta 14 ft ghandi u nasigurak li l kristal fishing xl410 huwa izjed komdu mill hand electric reel ad dajjes bhal taghna. ghal hand electric reel xorta trid bracket mad dajsa li trid tkun tista tolli l qasba l fuq biex taqbad x xlief. insa li ha taghmel xi gurnata bih fuq idejk kif gieli gabu jaghmlu fuq xi programm tas sajd.

bl xl 410 kull ma trid flat bar b pipe iweldjat maghha u din twahhala mal bardnell tad dajsa jew jekk ghandek rod holder taghmel fitting ghal gol rod holder u r reel jidhol go dan l pipe. biex taqbad x xlief kull ma taghmel toghlli l qasba u r reel ikun idur al qada tax xlief ukoll.

dan kif armat jien ghalkemm ma tantx jidher sew. imma jekk tithajjar kemm tibatli u nurik
http://maltafishingforum.com/talk/index.php?action=gallery;sa=view;id=3208
Logged
pedro63
Active User
***
Offline Offline

Posts: 16

Petecraft 16 - Evinrude 75hp


« Reply #7 on: September 03, 2012, 18:47:32 CET »

hi ppl,

jiena ukol dghajsa ta 14 il pied ghandi, jigiefiri flistess ilma qieghdin nitkellmu. kif etilkom jien ga ghandi miya epoch x4. kont qed nithajjar al x4hp imma rajt il kristal fishing u ippreferjt lillom  Bhala xi haga iktar heavy duty. min igiB il kristal reels inzerta haBiB tieghi u iktar amilt il kurag nixtri min ghandu. Jiena iccekjajt xl 410 u ta qaBlu xl 601. nghidlkom id dritt xl410 vera huwa reel ta kapacita u tista tuzah downrigger izda  Bhala prezz hassejtu ftit gholi ghal  Budget tijaj. umBghad ikkunsidrajt ta qaBlu xl 601 li  Bhala heavy duty huwa ftit inqas izda jiflah itella up to 80kgs li huwa ukoll ta certu ammont u  Bhala prezz huwa ferm inqas peres li memx alfejn tixtri qasBa apposta ar-reel. ifimni jien armat  Bit rod holders ta scotty u dawk iduru u jitilaw jigiefiri min daqsek tkun tista iggiB il leader u hekk.

Rigward sunnara ta fuq kont qieghed nikunsidra circle hook demon ultrapoint mustad no 8 or 10 . xtahsBu?

thanks mates
Logged
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #8 on: February 25, 2014, 11:13:14 CET »

Il Miya Epoch ghandhom reel ac5 s li hu b'sahhtu kwazi daqs in 9, hafna ahjar mill Kristal, ghandu functions utli hafna u jahdem smooth. Ta min jaqra ftit fuqu l ewwel
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

by skip
[February 24, 2021, 18:50:06 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM