Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Tigdid ta' l-armar tal-mazra  (Read 15387 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« on: April 03, 2013, 15:13:03 CET »

L-ahwa,
        Illum gratli bicca, cempluli biex jgharrfuni li ghandi id-dghajsa qeda puzizzjoni mhux tas-soltu. Mort girja niccekja ha nara xinhu jigri, u nsib li inqatatli il-baga minn mal-mazzra (mill-qiegh), bid-dghajsa thabbatli mal-moll kolla grif. Issa din id-dghajsa bil mazra b'kollox ghadni kemm xtrajtom u ovjament ma ccekjajtx il mazra kif kienet, pero min bieghhieli qalli kollox sew hemm suppost. Ovjament ma kienx.

Issa li nixtieq inkun naf huwa

Kif ghandu jkun l-armar tal-mazzra?
Tafu b'xi hadd li jigi joghdosli u jqabbadli kollox?
Kulma ghandli x'inzomm huwa il-baga ta' fuq, il-bqija kollox irid jinbidel apparentament, xi kemm tiswini bejn wiehed u iehor u ghand min tissuggeruli mmur nixtri kollox?
Galvanizzat jew stainless steel?

Grazzi bil quddiem
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #1 on: April 03, 2013, 16:22:43 CET »

fejn qieghed marbut - kellem lil baghira tal forum nirrakomandah bniedem ta l affari tieghu.

Lejn bbugia emm il barun jista jaqdik ukoll.

Dawn affarijiet li l ahjar ticcekjhom kull sena.

Bil bahar kollox jispicca u kellem lil min bieghlek ghalkemm mux ha tiehu palju - hafna drabi hadd ma jkun jaf x inhu jigri emm taht trid tiehu hsieb int.
Logged

Good season so far.....
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #2 on: April 03, 2013, 17:17:38 CET »

Bmamo kif qallek granitu, cempel lil baghira, issa n ibatlek sms...
Biex tixtri laffarijiet mur ghand ta bormla ghandu kollox ghanki il hxuna tal habel jiedlek kemm skond id daghajsa. Jien inhobb nagheml Shakle fil qieh iwweldjat ma bicca katina naqra hoxna (ghas saborra) imbad nkompli bil habel tan anylon. Radanci tal istainless u shakles imtaqqab u b' split pin.
Logged
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #3 on: April 03, 2013, 17:59:51 CET »

Ibatuli pm jekk jogbok in numru ta baghira. Grazzi ta' l-ghajnuna. Issa nghaddi s'ghand ta' Bormla forsi jtini naqa ideat tajbin. Kumbinazzjoni kont se ntella dal weekend, halli nara naqa il qieh u hekk u ntih antifouling, u service il makna. Issa naraw nispiccax b'xi karru f'nofs ta' triq! Alla jibghata tajba!
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #4 on: April 03, 2013, 18:02:22 CET »

saborra ma fhimtx xi trid tghid biha.

Mela jien irrid, mal mazzra nqabbad shackle, imbad katina, imbad radanc, imbad habel tan-nylon? Sew fhimt? Ghax biex nghidlek il verita minn gol bahar tellajt habel u daqsekk, probabbli ghad hemm kollox hemm isfel imwahhal mela!

P.s. Il-Pieta' marbut
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
fisheye
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 343


« Reply #5 on: April 04, 2013, 05:15:41 CET »

Ibatuli pm jekk jogbok in numru ta baghira. Grazzi ta' l-ghajnuna. Issa nghaddi s'ghand ta' Bormla forsi jtini naqa ideat tajbin. Kumbinazzjoni kont se ntella dal weekend, halli nara naqa il qieh u hekk u ntih antifouling, u service il makna. Issa naraw nispiccax b'xi karru f'nofs ta' triq! Alla jibghata tajba!
Jekk ghandekk tigbed l-art igbed ghax rih qawwi gej min-12.00 tal-lum bil-weekend b'kollox, specjalment jekk m'ghandekx irbit sodd.
 
Logged

Buccaneer 147 powered by Yamaha 85
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #6 on: April 04, 2013, 06:02:36 CET »

Ibatuli pm jekk jogbok in numru ta baghira. Grazzi ta' l-ghajnuna. Issa nghaddi s'ghand ta' Bormla forsi jtini naqa ideat tajbin. Kumbinazzjoni kont se ntella dal weekend, halli nara naqa il qieh u hekk u ntih antifouling, u service il makna. Issa naraw nispiccax b'xi karru f'nofs ta' triq! Alla jibghata tajba!
Jekk ghandekk tigbed l-art igbed ghax rih qawwi gej min-12.00 tal-lum bil-weekend b'kollox, specjalment jekk m'ghandekx irbit sodd.
 

bil majjistral tal pieta mux support ghandu nkwiet nahseb
Logged

Good season so far.....
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #7 on: April 04, 2013, 06:28:57 CET »

In numru tieghi huwa 79703248 mamo.
Qabel tmur ghand ta bormla l-mosta kejjel il-fond ezatt halli jaghmillek ix xoghol tal qies. Ghidlu l-post fejn qieghda u x tip ta dghajsa ser torbot.
Nisperaw li ma ghadekx il-mazzra jew il-hadid tahha spiccuti.

Shanook ahna ghal dan il-weekend hux jekk ma jkunx qed jaqleb kull ma hemm ghax grigal gej. Isma ghada cempilli halli niftehmu..
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #8 on: April 04, 2013, 07:01:25 CET »

Iva imma nahseb li maltemp ha jkun bil grigal Issa naraw. Jekk maltemp ingib bicca figolla u kafe u nahdmu fud dik li tkellimna u naqra xolfa. Lil mambo baghatulu  il mob tieghek.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #9 on: April 04, 2013, 07:04:05 CET »

@ mamo toqodx tinkwita kif ser taghmila. importanti kif qallek baghira, kejjel il fond u halli fidejn ta bormla.
Logged
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #10 on: April 04, 2013, 08:31:08 CET »

Ok, jien issa is sibt ghandi ntella suppost, u nkun nista nibda nahsiblu bilmod ghal kollox ghax kollox f'daqqa gieni! Mela issa nara naqa kemm ghandi fond billi nkejjel il habel li tellajt, u mmur ghand ta bormla u nara xi jghidli. Xhin ikolli kollox f'idi lest, incempillek naqra baghira halli niftemu.

F'kaz li spiccuta l-mazra jew il-hadid taghha x'jirrikjedi mbad? Ma nahsibx li spiccuta ta ghax il habel li sibt maqtuh.

grazzi l-kulhadd.
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #11 on: April 04, 2013, 09:31:20 CET »

Importanti wkoll li tiehu kejl mill-wicc tal-ilma sa fejn se tqabbad il-habel mad-dghajsa specjalment jekk ghandek dghajsa gholja hafna minn quddiem.

Jien ghandi din is-sistema: mazzra - xikil - katina twila 1.5m - xikil - swivel - xikil - zewg hbula bir-radanci - barbetti (holqa) fit-tarf tal-hbula. Jien id-dghajsa norbotha b'zewg hbula minn quddiem ghal aktar safety. Mal-parti ta' fuq tal-hbula norbot habel iehor li jkollu baga mqabbda mieghu.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #12 on: April 04, 2013, 11:17:05 CET »

Mhux il habel li nqatalek trid tkejjel imma il fond. Ma tafx x'paspar ta qablek u kemm kellu kalum u jekk kienx hemm katina... ga ngdimt darba, mhux ahjar tivverifika int.
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
bmamo
Active User
***
Offline Offline

Posts: 146


« Reply #13 on: April 04, 2013, 12:15:50 CET »

Kollox gdid namel, u nkejjel il fond ukoll. ahjar ikolli rasi mistrieha. Nispera ir rih tal-lejla ma jghamillix xi wahda imma mux suppost jaffetwa il pieta'
Logged

Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #14 on: April 04, 2013, 12:45:42 CET »

Hekk hu... tajjeb wisq..

Jekk il-mazzra spiccuta Cry Cry Cry Cry Imma ma nahsibx li il kaz.... Ghax kieku ghandek xi 300euro mazzra. Skond il kobor.

Tajjeb dak is-swivel malvizz.. ma tantx jaghmluh ghax expensive..
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM