Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Bait for Bluefin Tuna  (Read 15555 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Charles837
Active User
***
Offline Offline

Posts: 9


« on: May 03, 2013, 05:24:44 CET »

xinu lahjar lixka at tonn kavalli jew lacci
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #1 on: May 03, 2013, 06:14:15 CET »

Charles mhux xi jkollu aptit jikol it ton dak il hin
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #2 on: May 03, 2013, 10:57:22 CET »

xinu lahjar lixka at tonn kavalli jew lacci

L irhas li ssib ghax kollox jikol meta jkun bil guh. Gili nkunu qed nkarku bis sicc u jmiss... u mhux mal fishfarms
Logged

Good season so far.....
Cellikku
Active User
***
Offline Offline

Posts: 18


« Reply #3 on: May 04, 2013, 13:14:30 CET »

Ikolli nghid bil lejl imissek dat tonn kollu biex ma taghmillikx differenza il lixka... uzgur... xhin tkun fis sodda imma rieqed xi raqda helwa

qabel zarmajt sajjied tat tonn u sputi kont u nista nghidlik li tonnu anka bejn kavall u iehor jaghzel ahseb wura. Tuza kavall fuq konz u ma iggibx huwta mgiddma u tuza kavall iehor fuq konz iehor u iggib 6... u din mhux ta darba tufx
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #4 on: May 04, 2013, 16:09:08 CET »

Celikku xi tkun I'd differenza been iz Zewg kavalli........ghaliex jaghzel wiehed u mhux liehor??
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #5 on: May 04, 2013, 16:55:32 CET »

Shanook,darba kont spjegajt fit-tul u fid-dettal,tiftakar? U kien hawn wiehed li prova jaghddini biz-zmien u spicca waqa ar-redikolu..............tiftakar?
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #6 on: May 04, 2013, 17:39:54 CET »

caldaland tini link halli naqra daqxejn ghax ma niftakarx
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #7 on: May 04, 2013, 17:51:35 CET »

pruvajt Ton imma ma nafx insiba.Is-suggett kien il-lixka ghandiex tinhasel jew le.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #8 on: May 04, 2013, 18:06:10 CET »

qtajt qalbi ili mill lewwel infitx u ma nistax insiba...issa niehu break u nerga nippropva.
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #9 on: May 04, 2013, 18:13:46 CET »

lololololololo.
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #10 on: May 04, 2013, 18:14:22 CET »

kienet interessanti hafna.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #11 on: May 04, 2013, 22:01:27 CET »

 Issa dahhaltni fil kurzita. Pero good night I am off to sleep...
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #12 on: May 04, 2013, 22:06:57 CET »

hahahaha ghada nerga niprova nsiba,filkas no problem,nikteb xi haga fuq is-suggett.
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #13 on: May 05, 2013, 11:06:59 CET »

Ikolli nghid bil lejl imissek dat tonn kollu biex ma taghmillikx differenza il lixka... uzgur... xhin tkun fis sodda imma rieqed xi raqda helwa

qabel zarmajt sajjied tat tonn u sputi kont u nista nghidlik li tonnu anka bejn kavall u iehor jaghzel ahseb wura. Tuza kavall fuq konz u ma iggibx huwta mgiddma u tuza kavall iehor fuq konz iehor u iggib 6... u din mhux ta darba tufx

Bir rispett kollhu sihbi jekk ma jmissekx fuq l kavalli sinjal li tkun xtrajt kavalli li probabli harguwa mill friza... La int ta l esperjenza tista tghidilna ahjar. L kons hu differenti mis sajda bil waqqaf, u zgur taf la int ta l esperjenza.

Zgur li nghidlek jin naf min jaghlef b kavalli li ma tkunx sajjieda u mbad jistad bil lenza b kavalli sajjieda.

Biss habib meta rajt s sahha tat tonn, ma joqodx iqis.

U l lejl sfortunatament hafna drabi nqattaw nistad 4 klamari mux ghas shana tas sodda. Jien personali dejjem lixka hajja nahdem.

Meta kien ghadu legali s sajd tat tonn mal fishfarms, kavalli friska maqbuda mal lejl kont nuza. Dik Kavalli sajjieda zgur habib. Meta ma jkunx irid imiss sewwa, konna ntuwielu hajja. Ma kinitx ddum hajja u kemm il darba sibna acciol u mux tonn.
Logged

Good season so far.....
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #14 on: May 05, 2013, 18:53:29 CET »

Il blue fin tuna {bft} hija huta wikkiela hafna u tiekol kontinwament,jigifieri l-hin kollu. Ir-raguni hi li l bft tghum il-hin kollu ghax inkella ma tiehux nifs,allura tahli hafna energija li bilfors trid tirriplejsja permezz ta l-ikel.Hija huta "warm blooded",li biex issahhan id-demm trid tkompli tahli l-energija.Din hija r-raguni ghaliex mil hafna ikel li tiekol,bhala piz,ftit minnu biss imur sabiex ikabbar il-huta.Hafna minnu jmur biex jirriplejsja l-energija li jkolla bzonn.Huta wikkiela hekk ma tistax tkun duttura u selettiva fejn jidhol ikel ghal ragunijiet ovvji. Fil-fatt,il bft tiekol kollox......kavalli,lacci,incova,sardin,bram,klamari,stilel tal-bahar u anki haxix,etc,etc etc. Meta ma ssib xejn,anki tiffiltra l-ilma u tiekol il-plankton!
F'kelma wahda qiesa jien,tiekol kollox! Biss hemm punt importanti.It-tonna,bhal hut kollu li jezisti,ixxomm immens,li ahna l-anqas biss nistaw nimmaginaw. Jekk kavallu ikollu riha ohra barra ta kavallu,ma tmissux. l-istess ghal klamar,sicc,u kull lixka ohra.Meta jingiebu il-kavalli tal-friza,ta barra,dawn ikollom kimika maghom sabiex ma jmorrux {preserver} u jkunu jistghu jaghmlu zmien twil fil-friza minghajr ma jihzienu. Dawn ikollom bzonn jinhasslu qabel ma jiegu l-lixkati.X'imkien f'dan il-forum hemm tread fuq dan is-suggett izda ma stajtx insiba. Kienet interessanti hafna. Tkun xi haga sabiha kieku xi hadd kapaci jsib it-tread u naghmlu topic wahda ghax litteralment l-istess suggett.
Logged
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

by skip
[February 24, 2021, 18:50:06 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM