Main Menu

Do I need a license?

Started by buuuaddas, July 03, 2013, 09:59:46 CET

Previous topic - Next topic

buuuaddas

Hello,

I am putting together a Mediterranean marine aquarium. I am a scuba diver and I would like to collect my own fish and coral, would I need a license since I will be using scuba tanks?.... I will only collect a few small damsels, wrasses and a few pieces of coral but I don't know if I still need some sort of license for that. Does anybody know?

Thanks.

Simon G

Hi
As long as the fish are of a legal size you can collect
regarding coral it is protected under law and can not be harvested without proper permission.
you would have to talk to cites at mepa for more information

maxxon 420 with 30hp tohatsu
profesional aquarist and under water photographer
semi profesional spearfisherman

buuuaddas

Thanks for the reply,

Yes I've just been told that coral is protected, so I will not collect any coral.

caldaland

Il-qroll ma kienx se jzommlok haj xorta wahda,u meta jmut hu,joqtollok kollox.Tista tixtri qroll artificjali u wara ftit,irabbi l-haxix mieghu u jidher izjed naturali.

buuuaddas

Quote from: caldaland on July 12, 2013, 12:53:31 CET
Il-qroll ma kienx se jzommlok haj xorta wahda,u meta jmut hu,joqtollok kollox.Tista tixtri qroll artificjali u wara ftit,irabbi l-haxix mieghu u jidher izjed naturali.

il- qroll liema hu?

caldaland


caldaland

dawk li huma "filter feeders" imutu u joqtlu kollox.

buuuaddas

dawk il- fanijiet biex nifthemu?:


caldaland

il-corals kollha huma filter feeders,u barra hekk,iridu dawl bi spectrum specjali biex jighxu.Anka kurrenti ghandhom bzonn halli jiehu is-suspended matter {ikel}lejhom. Siehbi,il-corals ma nahsibx li ta jdejk,evithom.

buuuaddas

Quote from: caldaland on July 12, 2013, 16:09:59 CET
il-corals kollha huma filter feeders,u barra hekk,iridu dawl bi spectrum specjali biex jighxu.Anka kurrenti ghandhom bzonn halli jiehu is-suspended matter {ikel}lejhom. Siehbi,il-corals ma nahsibx li ta jdejk,evithom.

Ifhimni l- ewwel net protected species dawk ghalura ma nistax, it- tieni net kif qed tghid int hafna hassle biex izommhom. Ghalura idecidejt li nuza haxix ahdar li naf li jghix zgur ghax kellhi qabel. Jien ghal hut l- iktar li rrid xorta. Thank you ta l- infomazzjoni.