• Welcome to Malta Fishing Forum.
Main Menu

Skrun

Started by EmicMalta, August 19, 2014, 06:20:08 CET

Previous topic - Next topic

EmicMalta

Hemm xi hadt jaf jajdli fejn nista nmur nirranga l skrun ta l outboard mid daqqiet? Thanks

ganni

jien darba hadtu ghand wiehed albert town, insejt x'jismu... kien gabuli ghar milli kien.

Nahseb lahjar tipprova tirrangah int... sahnu bilmoghod u tih bil-mazza tal-lakstu kontra injama... dis sena tajtu daqqa tajba ma kantun go l-islip (hallieh xi gharef) jien u innizzel id-dghajsa u hekk irrangajtu.
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

EmicMalta

Gie siehbi u qaghad jilab naqa mijaw b martell zejr. Gie mhux hazin. Mort niccekja u l ewwel wiehed  telabni 80€ biex jsewwieh, u biex nixtrieh gdid talbuni 120€. Naqbad u ngib wiehed gdid,k wara kollox xtaqt innaqqas naqa mil pitch

Saga

Jek trid ghandi 1 jin 10 splines 13 x 9 pitch

EmicMalta

Ma nafx jaqbilx jew le. Issa niccekja l isplines u nkelmek.

joe

bezzina belt king tayep hafna