• Welcome to Malta Fishing Forum.

Prodotti Tubertini

Started by ronaldosajdbis, September 17, 2014, 06:34:41 CET

Previous topic - Next topic

ronaldosajdbis

Jekk joghgobkom, xi hadd jista' jghidli min ibigh prodotti Tubertini f'Malta. Jidhirli li x'imkien fuq din il-gzira hawn hanut. Fejn ma nafx.

baghira

Buona pesca trading attard (norbert spagnol)
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

The_Gaffer

Ibghat PM lil OKUMA-1976 (Norbert Spagnol)
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

ronaldosajdbis

OK, grazzi guys. Issa nara kif se nsibu ghax bghattlu messagg fuq il-Facebook u ma rcevejt xejn lura. Imma nsibu zgur. Mill-gdid grazzi.

baghira

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

bo

iccekja ghand ta bormla,supost ghandu.