Alunghi

Started by ghirxi, May 17, 2016, 13:26:14 CET

Previous topic - Next topic

ghirxi

Xi had jaw jekk bdexs jistadu ghall alunghi .
Tistaw tajduli x tip ta reel ghandi bzonn jien l ewwel darba
Grazzi

Granitu

Quote from: ghirxi on May 17, 2016, 13:26:14 CET
Xi had jaw jekk bdexs jistadu ghall alunghi .
Tistaw tajduli x tip ta reel ghandi bzonn jien l ewwel darba
Grazzi

Ma smajt xejn u bir rih u t-temp li ghamel nahseb ghadu kmieni

Fittex li tarma b multiplier reel ghax ma tafx x jista jmissek em barra. Bhala huta tigbed mux hazin ukoll.
Good season so far.....