Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Konts tas- sargi  (Read 14958 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« on: August 18, 2008, 10:31:03 CET »

Hbieb nixtieq nghamel konts as sargi, hawn xi hadd jista jatini idea tighu kif jkun , xi hxuna ta xlif/meda, hxuna tal fera, kem tul tbedhom bejn brazz u iehor , il kobor tas-snanar u jek jiehux sufra mal medda etc ..... u xlixka trid isanaru? grazzi
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #1 on: August 18, 2008, 11:02:39 CET »

Mela...Il-kontz tas-sargi fih bicca xoghol gmielu biex taghmlu, ghax dan irrid jistad wahdu.  Generalment ikun maghmul kollu kemm hu mill-harira, bil medda tkun xi 80 filwaqt li l-friehi ikunu 45.  Ghandek tuza snanar numru 6 tal qasba twila.  Issa, mal medda, irrid ikun hemm ammont konsiderevoli ta sufri marbutin mal medda kif ukoll comb. 
Ha nigu ghad-dettal:  Is sufri jigu marbuta direttament mal medda filwaqt li ic-comb ikun marbut ma brazzol.  Ghal kull 3 sufri trid tamel comba.  Il-brazzol tac-comb irrid ikun itwal mil brazzol tas sunnara.  Ghalhekk ghedt fil-bidu li il-kontz tas-sargi jistad wahdu.  Dan ghaliex ic-comb jippermetti lil-kontz jigi ankrat mal qieh, filwaqt li sufra tolza l-medda min mal qieh u mahha il-brazzoli bis-snanar.  B'hekk il-brazzoli tas snanar jigu mdendlin mil-midda minghajr ma jmissu mal qieh.  Importanti li l-qoffa fejn jinzam il-kontz ikollha karrigjata apparti ghac comb.  Allura trid taghmel hekk: 
Tull tal-brazzol tac-comb...........ikkalkula qama
Tull tal brazzol tas-sunnara.......ikkalkula nofs qama
Tull bejn sunnara u ohra...........ikkalkula 2 qammiet
Tull bejn kull sufra...................ikkalkula 6 qammiet
Tull bejn kull comba.................ikkalkula 6 qammiet imma bejn sufra u ohra.

Trid tillixka l-kontz qabel ma tkala.  Trid toqqod attent hafna meta taghmel hekk ghax malajr tigbed xi brazzol naqa zzejjed u jigbiddlek il-medda ukoll!!.  Insomma, marridx inkun pruzuntuz, pero kontz tas-sargi mhux xi haga ghal beginner. 
Dak huwa il-propju kontz tas-sargi.  Tista jekk trid taghmel kontz bill harrira biss, minghajr sufra u comb, pero hekk jigi dak li nghidulu ahna kontz tal-irqiq, u mhux tas sargi.
L-ahjar lixka bla dubju huwa l-hanex tal-imperjal.  Pero tista tillixka ukoll xkall jew strixxi irqaq tal-klamar jew sicc.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #2 on: August 18, 2008, 11:09:14 CET »

Grazzi hafna tal pacenzja li hadd biex tiktibli. u proset . Igfieri dan jigi qisu min xur mil qieh ?
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #3 on: August 18, 2008, 11:13:57 CET »

Ezatt siehbi....immagina l-medda maqtuha xi qama mil qieh, suspended bis-sufri, u ankrata bic-comb, bil friehi mdendlin xi nofs qama l-isfel, jixenglu mal-kurrent, dak hu l-iskopp.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #4 on: August 18, 2008, 11:31:58 CET »

Xi kem tahseb li andhom jkunu tqal ic comb (grams) u isufri min dawk iz-zar  nahseb hux? U jekk jogbok xhin jitkala kem thalih jistad? u Bil l-lejl jew binhar jitkala?
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #5 on: August 18, 2008, 11:37:24 CET »

Iva, sufri min dawk iz-zghar l-orangu ikunu tondi bit-toqba fin nofs.  Comb mhux tqil aktar min 100grams.  Tinsiex l-ewwel taddi is-sufri kollha mill midda, qabel ma tibda torbot.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
placebo
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 860


SpecialK


WWW
« Reply #6 on: August 18, 2008, 20:47:36 CET »

kalah xi 3.00am u ibda erfa mas sebh ghax il busuf idur ghall jut u jeqridlek kollox
Logged

the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing
bigboy
Guest
« Reply #7 on: August 18, 2008, 22:02:59 CET »

guys nahseb jekk rajtu l pics li tfajt din il gimna rajtu li ghamilt sajda sabiha sargi Wink

l armar tieghi huwa hekk ( u emmnuni ma qbadx il kwart tas sargi bil konzijiet tas sufri):

jien naghamel medda 0.90mm halli nahdem fil kumdita u ma nweggax. Brazzoli namilom 0.60mm u jkunu twal nofs qama. Bejn brazzol u iehor inhalli isu 3 qami halli waqt l inkalar dejjem nahdem aktar komdu. Snanar l ahjar mustad jew vmc sieq twila tal konzijiet size 12. jien issoltu naqbad nnilliska l konz mal 10 ta billej u mas 2 nitlaq bilmod biex mat 3 inkun fuq il post. Bhala liska jien insibl ahjar il klamari u s sicc. il konz inhallih mitluq mal qiegh ax hekk andek aktar cans li issib huta hoxna ukoll. waqt l inkalar hdejja ikolli mazreli zar mamulin mil konkos ifformat f tazzi tal jogurt u waqt l inkalar kultant norbot wahda halli jerreq il konz.

naqbad nerfa mas 7 ta filodu.

jien dak ix xol niklu bil hobz meta nmur dejjem nitlaq b 800 jew 1000 sunara.

konz ta 200 sunnara jihodli jumejn biex narmah

ara li andek slow speed tajje b ax tbati u jweggak u jekk qatt ma hdimt dan ix xoghol ibda b 100 sunnara ha tidra l ewwel imbad ibda zid bilmod
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #8 on: August 19, 2008, 12:41:54 CET »

Grazzi hbieb. Bigboy imma alura dak il kontz li qedtli bih inti, qisu kontz tal qieh fin hux ek?  U Igifiri tkala fit 3 u tixbor xi 7 ta filodu?
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
bigboy
Guest
« Reply #9 on: August 19, 2008, 15:39:43 CET »

is sargi fil qiegh ikunu mela tuza konz tal qiegh Wink
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #10 on: August 19, 2008, 15:40:55 CET »

heh 10x eee mur opsor Tongue
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #11 on: August 19, 2008, 15:50:55 CET »

is sargi fil qiegh ikunu mela tuza konz tal qiegh Wink

naqbel mijek 100%
Logged
fishfinder
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 500


Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke


« Reply #12 on: August 19, 2008, 18:21:05 CET »

JIena Bhalek nistad Bigboy u wkoll insibu ahjar ghax issib Pagru l-hawn u L-hemm.
Logged

Kaptan Leisure with Suzuki DF115 4 stroke
bigboy
Guest
« Reply #13 on: August 19, 2008, 19:05:34 CET »

heqq mela fishfinder anki pagella issa bdak il moghod
Logged
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #14 on: August 22, 2008, 17:46:58 CET »

nies alkem naprezza, bhal bigboy li qalli kif jistad hu, nixtieq taraw dan lattachment li amilt u taraw jek hux xi haga ekk jkun kontz tas sargi.

* Kontz tas-sargi.doc (51.5 KB - downloaded 533 times.)
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM