vopi bil kopp

Started by xlukajr, July 10, 2009, 12:22:12 CET

Previous topic - Next topic

xlukajr

andi kopp min dawk it tondi kbar tal vopi li dendilu il full fnofsu il vopi qed imur min tahtu mhux min fuqu alura ma nkunx nista naqbdu dak em xi metodu biex il vopi jigi min naha ta fej em it toqba ??

robby017

amel il bala ftit aktar il fuq mil bokka tal kopp + jekk tamel il kopp f'parti dellija, ahjar.
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

xlukajr

e ok issa nihu cans ekk naraw kif imur 10q sihbi

SPITEC

Jien ma namillux ballun izda nelef minn fuqu.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

white trail

ahna lahjar li konna nsibu immoru fpostijit fej em id dawl imma l kopp nitfawh ad del tal gebel imbad nelfu fuqu

Perla 165

jien naqbel ma spitec. meta kona inmoru bih ahna.. ek kona nahdmu ukol .. nitfaw il kopp u nalfu fuqu malli jigi il hut al l-laf itella il kopp u jinqabad bla problemi ta xjn
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

benri

skuzawni ta.... imma x'gost fih taqbad il-hut bil-kop?????? Mhux ahjar thallihom jghixu il-vopi?
I'd rather be fishing.....

SPITEC

#7
Lizka hajja benri,meta ma taqbadx lacci.Jew ikun irid xi qalja x-xih.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

robby017

its one of the best bait bryan.... esp for live trolling or a konz.
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

bigboy

for konz yes esp a nice dentex or grouper :P

trolling nahhhh nothing beats lacci

Perla 165

benri thoba l-aljotta?! aparti li il vopi hi tajba bhala liska hi tajba al likel ;) bhal aljota etc... u awn ukol min jamel il pulpetti bihom
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

robby017

Quotetrolling nahhhh nothing beats lacci

trid issib lacci l-ewwel!!!
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

bigboy

jew taqlija fil panura mmmmmmmmmmmmmmm :P oqod bert

Gazzetta

Al kopp l camkev l king x tahseb bigboy, mela barmil darba minnhom bla hsieb haha

Chris  8)

SPITEC

Jekk trid il-lacci l-ahhar li mort mal-fishfarm ta san pawl kien mimli hasra ma kellix il-kopp.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING