fishing work

Started by gzarb, October 31, 2009, 07:34:16 CET

Previous topic - Next topic

gzarb

ghali jista jkun jekk tkunu tafu il xi sajjied ghandu bzonn xi hadd biex jejnu fuq il bahar ejduli  ghax nixtieq nahdem fuq il bahar  pls      10x


If anyone knows of someone who needs crew or helping hands let me know as I would like to work at sea please thanks
Sejjer ghal tal qiegh!!

148148


gzarb

sry telli ma translatjajt
Sejjer ghal tal qiegh!!

mike.d.


gzarb

sry, because i didn t translated
Sejjer ghal tal qiegh!!

Perla 165

jek qat ma kellek esperjenza king lewwel mur ma diletant ha tkun taf xi saraf ;) tahsibx li hu easy bhalma nahsbu li hu ! min jahdmu jkun jaf xfih.

translate..
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

bigboy

Veru Bert ?? :P hahaj issa taf xigifiri x xoghol tal bahar sihbi ax gejt mana kemm il darba u issa dewwaqtek xol iehor hux

Perla 165

*rdajt ukol xD lool.. imma dak il pjacir man
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

gzarb

deletanti biex jalmuk, ma tantx insib in naha ti sfel marsaxlokk u ekk
Sejjer ghal tal qiegh!!

bigboy

Sihbi illum ma tantx itellawx in nies maghhom ghax xol jekk ma jkollokx idea ta sajd !!!! Bniedem mallewwel jarfek xi tkun qabel itellak mijaw u ma jabbix imbaraz ax bahri hazin jista jfisser nuqqas ta flus

gzarb

imma jien andi idea man allavolja insaqsi imma habba il pariri insaqsi
Sejjer ghal tal qiegh!!

bigboy

Qadt hdimt b konzijiet, ghazel, nassi ??? xol full time dak ifisser habib u skond x qoxra tirfes fuqa ax jekk tkun qoxra kbira trid tkun lest li tamel 5 ijiem il bod mil art

gzarb

ax konzijiet nifhem fihom u s sajd ghal tal qiegh ukoll fil fatt hekk nistad u ghal klamari naf il problema ghax ma tantx hawn in naha t isfel u ghal tal wicc naf ukoll bir reel.
Sejjer ghal tal qiegh!!

bigboy

Dak insih sihbi !!!! thallatx il loghob bil qasba al tal qih u bir reel ghax xoghol ta sajjied. Sajjied tal qiegh professjonali jejdlek andek 3000 sunanra illiskhom!!! Xoghol ta sajjied jirrekjedi hafna sena

gzarb

dghajsa ghandi ukoll ta 14ft frejgatina b mutur inboard 5hp u dis sena bdejt nohrog wahdi ghax qabel kont nohrog ma missieri igifieri esperjenza nidrahha malajr u ghandi ukoll
Sejjer ghal tal qiegh!!