Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3
  Print  
Author Topic: qirda!  (Read 18047 times)
0 Members and 4 Guests are viewing this topic.
Marenostrum
Active User
***
Offline Offline

Posts: 43


« on: September 23, 2010, 16:17:27 CET »

Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!

* qirda.doc (1204 KB - downloaded 447 times.)
Logged
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #1 on: September 23, 2010, 18:48:00 CET »

Dawn huma xi ritratti li gew fidi li juru  qirda ta sawrell ta sajz zajr bixxibka tal wicc. ilpost marsaxlokk ghal flus jaghmlu kollox!
Sewwa qieghed tghid,pero trid tghid kollox ukoll dawn qieghdin biex jaqalaw x'jieklu mhux bhallna ghall hobby..jien li irrid ikun naf ghalfejn jitthallew ib-bieghu dawk is-size zghir ta' hut?? ghax tibzax kif ma sibbux bejh taghhom ma jibqawx jistadwulhom..
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #2 on: September 23, 2010, 20:15:34 CET »

Sewwa ed tghid martin ghax kulhadd fuq xogholu ux..
u sawrell mux ha jikber xi hafna izjed min hekk, u xaktarx al liska jinbih dak
Logged
jessijames 2
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 32


« Reply #3 on: September 23, 2010, 20:48:08 CET »

dak sawrell zghir mena il kbier kif ikun
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #4 on: September 24, 2010, 10:30:26 CET »

din hija il-qerda habib,li jaqtaw il-pipen tal-klieb il-bahar biex jamlu platt soppa!
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/shark-finning.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/finning.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/spinnamento-squali.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/zuppa-di-pinne-di-squalo.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/spinnamento-finning-squali.jpg
http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/07/pinne-di-squalo-157x300.jpg
Logged
ktonna
MFF

Offline Offline

Posts: 4


« Reply #5 on: September 24, 2010, 11:32:03 CET »

jessijames2 ara s-sawrell fil-gallery jew fil-general discussion "SATURDAY 18th September" u ara xi gmiel ta' sawrell tan-nofs kilo. S-sawrell jikber iktar minn hekk. Rigward qirda, veru li dawn in-nies jaghmluh bhala xoghol mhux hobby bhalna pero nista nassigurak li jigi ghal idejhom jaqbduh zgur mhux ha joqghodu jhabblu rashom mis-size!!
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #6 on: September 24, 2010, 13:06:11 CET »

Mhux ovja mela tista tikmanda xhut jaddi min gox xibka..u din mhux xi sajda li tara kuljum
Logged
bigboy
Guest
« Reply #7 on: September 24, 2010, 13:09:13 CET »

jien meta nara sajda ekk ta sawrell ma natix kas!!! dik hija huta li hawn hafna minnha u ma jsirx deni jekk tinqabad f kwantitajiet kbar. Meta l ghawdxin jahdmu bil lampara jaqbdu sawrell f ammonti kbar !!!.

Umbad fuq kollox hbieb, meta tintefaw hafna minkom mal gageg bil qasab u taqbdu mal 200 wahda kull wihed ma tatux kas u jkun hemm xi 20 dajsa tistad, umbad kolla taqbzu fuq xihadd bhal dan li qabad dik is sajda bl ixkett.
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #8 on: September 24, 2010, 13:14:22 CET »

Ejdilom naqa bigboy aqbez naqa as sajjieda ghax dawn ma jafux xigifieri biex taqla lira mil bahar....
Kulhadd jara li jaghmel hu...
Logged
bigboy
Guest
« Reply #9 on: September 24, 2010, 13:43:25 CET »

illum biex taqla lira mil bahar trid tahdem lapsi ghax l ispejjes gholew hafna kif konna qieghedin nitkelmu milux jien u inti !!!!!

hawnekk kulhadd jara tijaw ax jekk jaqbduh bil qasba min mal farms ma jamlu xej hazin imma jekk jaqbduh bix xibka emmek lee inkunu ed namlu l hsara !!
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #10 on: September 24, 2010, 15:20:58 CET »

minn mal farms biss isir s sajd bigboy... kellu bzonn jahasra ghax iserhu l bahar 4 hniezer l hawn.... igifieri kemm jitfaw pariti f portijiet u jsir sajd bil bomba mis sajjieda lapsi hadd ma jaf uu...

z zrieraq ghadhom imorru bil bomba, naf ghax rajthom b ghajnejja. mhux ha nitkellem iktar ghax bil kaz infurmajt il puluzija imma naf cert li mhu ha jsir xejn ghax kulhadd haga wahda.

nemmen li int bigboy sajjied professjonist onest imma madwarek mux kollha l istess  Angry...... l istess ghad dilettant tghodd..... l lapsi ma nafx ghax ma nafux hlif mill internet imma milli jidher hu sajjied li jirrispetta l bahar


pero s sawrell tikber hafna iktar minn hekk, meta jkolli cans (busy hafna training futsal u diving) nitfalkhom ritratt ta zewg qabdiet ta sawrell kbir bil harpoon u tibdlu femitkhom li ma tikbirx iktar minn hekk..... tikber u kif  Wink
Logged

Good season so far.....
Perla 165
Active User
***
Offline Offline

Posts: 413


Il-Huwt hu jaqbdek u mhux inti taqbdu :P


« Reply #11 on: September 24, 2010, 18:51:24 CET »

kulhadd bl opinjoni tijaw.. bis jien ned din daqs kem jaqbad is sajjid proffesjonist ma jaqbadx id diletant bil qasba min mal fishfarms, igifiri big ma tistax tikumpara bejn xibka u sunara ta qasba, nemmen ukol li jek deletant zamm hut zajr ek,  zammu biss al xi platt aljotta bis igifiri mandux bzon kwantitajit ux. li forsi bhalma sema il lapsi  li sawrell ek zajr jinbih al liska dak huwa haga ohra.. ax al kem qbat hafna zajr @ tistad al haga ohra mhux just armejtu.     lahjar baqa fil bahar ha jikber u jkatru Wink ( u naqbduh kbir ee Tongue )
Logged

Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!
bigboy
Guest
« Reply #12 on: September 24, 2010, 20:17:07 CET »

min mindu ed titkellem hekk bert Huh? :p

ara ahjar nigdem ilsieni hahahahahaha
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #13 on: September 24, 2010, 22:37:27 CET »

Ule xandu xjaqsam waqajtu al hara...mhux ovja alahares sajjied ma jaqbad izjed min dellitant wara dak linfiq kollu farmar u dawk il hargit kolla etc...
U caldaland ma ifisirx ghax hawn erbgha jibilaw lalla li is sajjieda huma kollha hekk imma bilfors iridu johrogu is sajjieda biex jivdu u xi hin jew ihor ha tinzerta sajda tajba...fuq kollox dan jaf mar 4 darbiet ohra u ma qabadx giex kaxxi.
Mandkomx ragun insoma
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #14 on: September 25, 2010, 08:56:58 CET »

jin kellimtek lapsi lol. qirda ma ssirx meta jistadu huta bhas sawrell,  li dis sena mxebbghin bija. l bahar mifquh. u hafna minnha nfirxet wahdiet u kibret sew..... pero mux l kwantita tghodd, imma l prezz li jgib lapsi. sawrell ma jgibx flus, u iktar ma jaqbdu, iktar jaqalu l prezz. ikkoregini jekk hux korrett.

caldaland, 100% correct ehh
Logged

Good season so far.....
Pages: [1] 2 3
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM