Rixa

Started by Pagellusn, August 01, 2016, 21:51:26 CET

Previous topic - Next topic

Pagellusn

Nixtieq narma naqra rix jew lures biex inrejjixhom bid dajsa in naha ta san pawl il bahar.tistu tatuni parir kif narma naqa ghal dan iz zmien tas sena . Ujien ser inkun qed inrejjex fuq idejja. Grazzi

burqax zghir

minix xi wihed li nifhem hafna, pero mil-ftit li naf bhalissa jin narma b main line ta 0.50 u t tarf ta 0.25 fluorocarbon u bhala rix nuza lure ta 3 cm strike pro u rixa bajda 5cm. hut kbir qatt ma qbadt pero fuq din s setup hafna drabi naqbad sawrell, xi strilja u anke xi kahlija. bhal dan z zmien tas sena dawk liktar hut li jinqabdu nahseb, pero la jidhol z zmien, ekk al ottubru u novembru jibdew jinqabdu hut differenti u s setup jinbidel. dan dejjem mill ftit li naf jin, cert li aw min jista jejnek iktar minni  ;D
Qalfat 400 + 20hp mariner

markmalta

Sew qallek il burqax. Jien nuza set up similli hafna, pero flok strike pro nuza pinns minnow 5 cm tal yo-zuri. :) Jekk trejjex kif qallek hu ghandu jmissek xi haga ;) Good luck! Jista jmissek xi lizz, spnott u anke briqex u skwami u cervjol!!
"Lady Ana" Buccaneer 120 powered by 4 stroke 8hp Selva

Pagellusn

Ok grazzi mela niprova narma ek. U il huta x kulur lahjar li nixtrija u nghamel xi comb grazzi

markmalta

Jien red head nuza, gifiri tkun bajda u rasa hamra.. comba jien nuza ta 75g, pero dak ara inti, jekk tara ifawwar fiol wicc tuza xej, jekk tarah mejjet prova comba :) Goodluck e!! J'Alla taqbad u tiehu gost :)
"Lady Ana" Buccaneer 120 powered by 4 stroke 8hp Selva