Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 4
  Print  
Author Topic: Zoni protetti u Zoni ghas Sajd  (Read 25499 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
owenbullu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 73


« on: April 28, 2009, 19:40:08 CET »

Nahseb li kulhadd sema li ha jkun hawn parti sostanzjali ta Malta li sa tkun protetta ghas sajd. Sew issa x tahsbu li kieku ssir xi zona li fiha jitrabbew il hut u sajieda dilettanti jkunu jistghu jmorru jiehdu siegha pjacir hemm. U inkunu nistaw naqbdu erba hutiet zbieh.

Nifhem li din l idea tinvolvi hafna xoghol u flus, pero fil fehma li tkun xi bicca xoghol tajba
Logged
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #1 on: April 28, 2009, 19:58:29 CET »

mhux ideja hazina kiku! pero suppost is-skop ta' marine reserve bhall dik li gejja bejn ras-raheb u rdum majjiesa hi biex il hut ikollhom post protteta biex ib-bid minghajr xkiel..u fejn ghamlu hekk barra min malta il hut regaw irpiljaw.Issa naraw x'jigri hawn...
Logged
owenbullu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 73


« Reply #2 on: April 28, 2009, 20:27:04 CET »

Pero jekk kif smajt jien li mill gebla tal melh, sa cirkewwa kollu sa jkun protett ghandek zona gmiela hemm. daqs kemm hwan fejn tistad hawn Malta!! Jien qed nibza li nispiccaw bhal kaccaturi fejn iz zmien li inkunu nistaw nistadu hu meta ma jkun hawn xejn.

Jien nahseb li l awtoritajiet ma jafux li kulhadd ghandu bzonn il hobby tieghu ghax inkella tispicca leteralment tigennen. U dan qaluh esperti mhux jien
Logged
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #3 on: April 28, 2009, 20:48:03 CET »

Le sa issa ir-reserva gej minn ras ir-raheb cave sa rdum majjiesa u mhux ha tinkludi il blata tal melh...sa issa
http://www.mepa.org.mt/index.htm?press/pressreleases_2005/latestnews_MPA.htm&1
Quote
Jien nahseb li l awtoritajiet ma jafux li kulhadd ghandu bzonn il hobby tieghu ghax inkella tispicca leteralment tigennen. U dan qaluh esperti mhux jien
Jafu siehbi...jinteressahomx il bicca tax-xoghol nahseb jien  Roll Eyes
Jien nahseb ukoll billi ikun hemm reserve f'post fejn ir-rabbu u ib-bidu il hut ma tkunx idea hazina kiku, basta ikun reserve ghall kullhadd u mhux is-soltu storja e.g lili u lilek ikellmuna u certu "nies" jaghmlu li irridu  Roll Eyes
Logged
owenbullu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 73


« Reply #4 on: April 28, 2009, 21:41:56 CET »

Dik hi il problema habib....iz zghir dejjem jaqlahha...... jien iktar qed nara bhala VIP FISHING RESERVE din il bicca tax xoghol.....issa naraw iz zmien jtina parir
Logged
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #5 on: April 28, 2009, 21:46:27 CET »

Mhux hekk! naraw x'gej... ifhem jista ikun forsi ghandhom hsieb ihallu bicca ghall recreational fishing (catch & release) ukoll  Cheesy fingers crossed!!  Grin
Logged
LapsiBoy
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 883


I'd rather be fishing


« Reply #6 on: April 28, 2009, 22:53:16 CET »

Ija issa aqbad accola ta 9kilos u itlaqa Tongue
Logged
MartinB
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 665« Reply #7 on: April 28, 2009, 23:23:51 CET »

Ija issa aqbad accola ta 9kilos u itlaqa Tongue
LOL  Grin heqq jekk tkun qieghed tistad f'post li trid taghmel catch & release titlaqa ikollok!
Logged
owenbullu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 73


« Reply #8 on: April 28, 2009, 23:52:27 CET »

Ifhem lapsiboy personalment jien l istar li immur nistad sempliciment biex nistrih u niehu pjacir u mhux kemm niehu hut lejn id dar. Tifimnix hazin jekk intella acciola ta 9Kg ha nehodha pero minix sa inhabbel daqsekk rasi jekk ikolli nitlaqa anqas. L ahhar haga li hadt id dar kienu sicca u klamar biex spiccajt ma stajtx nikolhom  Angry ghax hrigthomn mill friza biex inadaffhom u insejthom barra u nitnu. Spiccajt ergajt wadabthom il bahar (lixka  Wink Wink)
Logged
SPNOTTA
Active User
***
Offline Offline

Posts: 304« Reply #9 on: April 29, 2009, 13:23:23 CET »

basta ikun reserve ghall kullhadd u mhux is-soltu storja e.g lili u lilek ikellmuna u certu "nies" jaghmlu li irridu  Roll Eyes


I am for MPA's but what I am afraid of is what MartinB stated above. Sad
Logged
Arti2
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 767« Reply #10 on: April 30, 2009, 10:43:54 CET »

Jien wisq nibza li bicca bhal din isservi ghal xi hadd bhala vantagg. Min jabbuza mhux ha jiddejjaq imur jitfa xbieki f'zoni bhal dawn. U b'daqshekk tkun frixtlu tapit.
Din sieheb tal-kacca. Il-kacca suppost twaqqfet minhabba close season. Pero ghad fadal individwi li lesti jabbuzaw u l-aktar li qed jaqbdu gamiem.

Issa f'dawn is-suppost riservi jista jigri l-istess. Kieku ghamlu close season ghas-sajd bhal ma kien hawn ghajdut kienet tkun haga tajba. Pero fl-ahhar mill-ahhar xorta jibqa jkun hawn nies li lesti jabbuzaw u tkun biss paxxejt nies bhal dawn apparti li waqqaft lil min vera jhobb il-passatemp tieghu!
Logged

Maltese to English Names visit www.renotonna.yolasite.com
TaKinu
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 95« Reply #11 on: April 30, 2009, 11:06:19 CET »

Kont qed nixtri u smajt li anke n-naha ta wied iz-zurrieq ser ikun prottet. Tassew dan?
Xi hadd jaf jghidli ukoll iz-zona protteta ta Filfla kemm hi kbira?
Logged
mellieha
Active User
***
Offline Offline

Posts: 245


« Reply #12 on: April 30, 2009, 11:12:28 CET »

Wied Iz Zurried hemm il bicca ta l-umel farrud protetta zgur
Logged
SPNOTTA
Active User
***
Offline Offline

Posts: 304« Reply #13 on: April 30, 2009, 11:21:55 CET »

Wied Iz Zurried hemm il bicca ta l-umel farrud protetta zgur
you can find more detial here....

http://maltafishingforum.com/talk/index.php?topic=733.0
Logged
TaKinu
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 95« Reply #14 on: May 01, 2009, 06:56:33 CET »

Is-sena l-ohra kont naha ta' Filfla u giet patrol boat fuqi. Saqsini u kollox sew u ma qalli xejn. Bilkemm ma hadux interess x'kont qbadt.  Grali l-istess daqs xahar u nofs wara u min kienu b'mod arroganti beda jghidli biex nitlaq dak il-hin ghax jirmunkani il gewwa. Qalli "Mela twelidt ilbierah ma tafx li hawn illegali tistad".  Kont daqs 200 metru l'isfel minn filfla. Kull ma kelli rix u qasba. Nithawwad. Qatt ma rrid nikser l-ebda ligi. Jien nistrieh nfittex mhux trouble! Kont nisma li parit u konz ma filfla ma tistax titfa'.
Logged
Pages: [1] 2 3 4
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM