Main Menu

Klamari

Started by Pagellusn, November 28, 2015, 11:11:30 CET

Previous topic - Next topic

Pagellusn

Tafu jekk bediex xi klamar jew sicca ghax din il gimgha qisu kesah naqrA grazzi

Ruzett


Ruzett

Hawn xi hadd li uza l-lures il-godda tad-DTD 'Real Fish' mid-dghajsa? (jixbhu hafna l-hut ta' veru)
X'tahsbu dwarhom?

Pagellusn

Tad dtd l orange u r roza tajbin zgur imma dawn tal kuluri qishom hut ma nafx .

Ruzett

Iva dawk naqbad fuqhom, hawn xi hadd li pruvhom ir-'Real Fish'?

slejni

Guys, kif tissugerixxu li narma ha mmur l ewwel darba mill art?

camel10

Slenja jiena ukoll nixtieq inkunn naf kif tarma ghal klamari imma jiena min fuq id dajsa. kieku naqra ghajnuna tkun ta hafna uzu u ma tahlix flus fil vojt f appart li ma jahdimx.
1988 Albatross 390, Tohatsu 30 4 Stroke


slejni

camel10 jin minn fuq id-dghajsa kont nistad comba taht, u 3 jew 4 hutiet (jigs)... il fergha tal jig kont narmaha qasira hafna kwazi mal medda, u spazjati bejn wihed u ihor, pied....

Ruzett

Ghadhom jinqabdu klamari bhalissa hbieb?

Granitu

Jinqabad xi haga qijed imma mhemmx kwantitajiet kbar.
Good season so far.....

Ruzett

Ma tantx kienet tajba din is-sena

The_Gaffer

Din is sena disastru.  Milli naf jien, mill-art kien ahjar mill bahar.  Illum hrigna 6 daghjjes, lanqas missa wahda.
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

Ruzett

Veru Gaffer, mill-art ma nqabdux xi hafna lanqas pero kienu ta' qies sabih.

Granitu

Quote from: The_Gaffer on February 15, 2016, 23:25:51 CET
Din is sena disastru.  Milli naf jien, mill-art kien ahjar mill bahar.  Illum hrigna 6 daghjjes, lanqas missa wahda.

gaffer go l art x xol qijed. Kollhu sparpaljat x xol imma emm messa.

Mhux temp tax-xitwa anqas - nhoss li jafftewa hafna jiena.
Good season so far.....